Driftsbidrag till kulturföreningar

Bidrag utgår till förening, stiftelse etc. av kulturell art som bl a ansvarar för museala samlingar.

Bidraget fördelas en gång per år. Bidraget håller på att revideras. Kontakta Åsa Grenholm, Kulturchef för mer information.

Kontaktperson

Biblioteks- och Kulturchef

Åsa Grenholm

Telefon: 0934-140 19

Mobil: 070-688 35 51

asa.grenholm@robertsfors.se