Driftsbidrag till kulturföreningar

Bidrag utgår till förening, stiftelse etc. av kulturell art som bl a ansvarar för museala samlingar.

Bidraget fördelas en gång per år av Kommunstyrelsen efter ansökan.
 

Ansökan inlämnas före 1 mars.

Senast uppdaterad: 16 december 2013, 16:30:58