Bidrag till nyanläggningar eller ombyggnad/upprustning

Föreningar som planerar en ny anläggning av idrotts- eller fritidskaraktär, samlingslokal, bygga om eller till eller rusta upp befintlig anläggning/lokal kan få bidrag till detta.

I ansökan ska beskrivning av planerade åtgärder, eventuella ritningar och kostnadsberäkning finnas med.

Ansökan ska lämnas till Fritidskontoret senast 1:a november.