Bidrag till föreningar med lönebidragsanställd personal

Bidraget utgår med 5 % av lönekostnaden (lön samt personalomkostnader) till idéella föreningar som har anställd personal för vilken statligt lönebidrag beviljats. Bidrag utgår inte till studieförbund, fackföreningar, stiftelser eller religiösa föreningar.

Ansökan om bidrag/redovisning av kostnaderna inlämnas till Fritidskontoret före 1 mars.