Sammanträdestider

Här kan du se sammanträdestider för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Arbetsutskottet, Samhällsbyggnadsutskottet, Barn- och utbildningsutskottet, Socialutskottet samt Tillväxtutskottet. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs på den digitala anslagstavlan på Robertsfors kommuns hemsida.

Kf Ks Au Shbu Bou Soc Tvu
Jan 21  21 22  22
Feb 18 4
Mars 4 25 11 11 12 12
April 29 8
Maj 20 13 13 14 14
Juni 17 3 10
Juli
Aug
Sept 30 19 16 16 17 17
Okt 14 21 21 22 22
Nov 18 4 & (Ev) 26
Dec 2 (Ev) 10 (Ev) 9 9 (Ev) 10 (Ev) 10