Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Sammanträdestider

Här kan du se sammanträdestider för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Arbetsutskottet, Samhällsbyggnadsutskottet, Barn- och utbildningsutskottet, Socialutskottet samt Tillväxtutskottet. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs på den digitala anslagstavlan på Robertsfors kommuns hemsida.

2020

Kf Ks Au Shbu Bou Soc Tvu
Jan 20 27 21 21
Feb 17 3
Mars 2 23 9 9 10 10
April 20 6
Maj 25 11 11 12 12
Juni 22 8 23
Juli
Aug
Sept 21 21 22 22
Okt 19 5
Nov  2 23  9  9  10  10
Dec 14 7 8