Sammanträdestider

Här kan du se sammanträdestider för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Allmänna utskottet, Barn- och utbildningsutskottet, Socialutskottet samt Tillväxtutskottet. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs i tidningen under ortsrubrik Robertsfors.

Kf Ks Au Bou Soc Tvu
Jan
Feb 6 20 19 19 12
Mars 5 13 27 26 26 19
April 23 10
Maj 29 15 14 14 7
Juni 18 12
Juli
Aug
Sept 25 18 17 17 10
Okt 8 30 16 15 15 8
Nov 5 27 26 26 19
Dec 3 11

Senast uppdaterad: 11 januari 2018, 14:15:21