Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Sammanträdestider

Här kan du se sammanträdestider för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Arbetsutskottet, Samhällsbyggnadsutskottet, Barn- och utbildningsutskottet, Socialutskottet samt Tillväxtutskottet. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs på den digitala anslagstavlan på Robertsfors kommuns hemsida.

2020

Kf Ks Au Shbu Bou Soc Tvu
Jan 20 27 21 21
Feb 17 3
Mars 2 23 9 9 10 10
April 20 6
Maj 25 11 11 12 12
Juni 22 8 23
Juli
Aug
Sept 21 21 22 22
Okt 19 5
Nov  2 23  9  9  10  10
Dec 14 7 8

 

2021

Kf Ks Au Shbu Bou Soc Tvu Ubrn Öfn
Jan 25 25 26 26 27 27
Feb 22 8 24
Mars 8 29 15 15 16 16 17 24
April 26 12 28
Maj 24 10 10 11 11 19 19
Juni 21 7 22 16
Juli
Aug
Sept 20 20 21 21 29 15
Okt 18 4 27
Nov 1 22 8 8 9 9 24
Dec 20 6 7 8

 

Kf: Kommunfullmäktige

Ks: Kommunstyrelsen

Au: Arbetsutskottet

Shbu: Samhällsbyggnadsutskottet

Bou: Barn- och utbildningsutskottet

Soc: Sociala utskottet

Tvu: Tillväxtutskottet

Ubrn: Umeåregionens brand- och räddningsnämnd

Öfv: Överförmyndarnämnden i Umeåregionen