Sammanträdestider

Här kan du se sammanträdestider för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Allmänna utskottet, Barn- och utbildningsutskottet samt Socialutskottet. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs i tidningen under ortsrubrik Robertsfors.

Kf Ks Au Bou Soc
Jan
Feb 7 21 20 20
Mars 6 14
April 24 4 11 10 10
Maj 30 16 15 15
Juni 19 13
Juli
Aug
Sept 26 19 18 18
Okt 9 31 17 16 16
Nov 28 27 27
Dec 4 12

Senast uppdaterad: 10 januari 2017, 10:02:23