Sammanträdestider

Här kan du se sammanträdestider för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Arbetsutskottet, Samhällsbyggnadsutskottet, Barn- och utbildningsutskottet, Socialutskottet samt Tillväxtutskottet. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs på den digitala anslagstavlan på Robertsfors kommuns hemsida.

2019

Kf Ks Au Shbu Bou Soc Tvu
Jan 21  21 22  22
Feb 18 4
Mars 4 25 11 11 12 12
April 29 8
Maj 20 13 13 14 14
Juni 17 3 10
Juli
Aug
Sept 30 19 16 16 17 17
Okt 14 21 21 22 22
Nov 18 4
Dec 2 10 9 9 10 10

 

2020

Kf Ks Au Shbu Bou Soc Tvu
Jan 20 27 21 21
Feb 17 3
Mars 2 23 9 9 10 10
April 20 6
Maj 25 11 11 12 12
Juni 22 8 22
Juli
Aug
Sept 21 21 22 22
Okt 19 5
Nov  2 23  9  9  10  10
Dec 14 7 8