Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Sammanträdestider

Här kan du se sammanträdestider för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Arbetsutskottet, Samhällsbyggnadsutskottet, Barn- och utbildningsutskottet, Socialutskottet samt Tillväxtutskottet. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs på den digitala anslagstavlan på Robertsfors kommuns hemsida. Sammanträdestider för gemensamma nämnder kommer hållas uppdaterade i möjligaste mån

2021

Kf Ks Au Shbu Bou Soc Tvu Ubrn Öfn PA Db
Jan 25 25 26 26 27 27
Feb 22 8 24 26 1
Mars 8 29 15 15 16 16 17 24 22
April 26 12 28 23
Maj 24 10 10 11 11 19 19 17
Juni 21 7 22 16
Juli
Aug
Sept 20 20 21 21 29 15 27
Okt 18 4 27 1
Nov 1 22 8 8 9 9 24 15
Dec 20 6 7 8 3

 

Kf: Kommunfullmäktige

Ks: Kommunstyrelsen

Au: Arbetsutskottet

Shbu: Samhällsbyggnadsutskottet

Bou: Barn- och utbildningsutskottet

Soc: Sociala utskottet

Tvu: Tillväxtutskottet

Ubrn: Umeåregionens brand- och räddningsnämnd

Öfv: Överförmyndarnämnden i Umeåregionen

PA: PA-nämnden / Umeåregionens nämnd för Personaladministrativa system

Db: Demokratiberedningen