Robertsfors ambassadörer

I Robertsfors kommun ser vi med glädje på det engagemang som människor visar för en positiv utveckling. Vi anser att initiativ och aktiviteter – stora som små – är värdefulla för att visa upp vår kommuns goda egenskaper.

Därför söker vi dig som:
  • äger en fastighet i Robertsfors kommun
  • bott eller arbetat  i Robertsfors kommun
  • har släkt & vänner  i Robertsfors kommun
  • har positiva upplevelser från Robertsfors kommun

Din uppgift som ambassadör är att sprida kunskap och information om allt positivt som händer i Robertsfors kommun. Tillsammans med oss arbetar Du för en positiv utveckling – det kan t ex handla om att fånga nyetablering av företag, investeringar eller spännande arrangemang som lockar människor till Robertsfors kommun. Du blir en av våra högt värderade kontaktpersoner utanför kommunen.

Som ambassadör får du:

  • ett nyhetsbrev två gånger per år.
  • medlemskap i ambassadörsnätverket.
  • Robertsfors kommuns årliga turisttidning.
  • chansen att utses till ”Årets Ambassadör”.
  • blir inbjuden till en årlig ambassadörsträff. ‘
  • inloggning på ”ambassadörssidorna på www.robertsfors.se

Vill Du bli ambassadör så är det enkelt – ring, skriv eller skicka ett e-mail till någon av undertecknade. 

Kontaktperson

Koncernstrateg

Magnus Hansson

Telefon: 0934 - 141 12

Mobil: 070 - 543 48 53

mah@robertsfors.se

Fritid/Turism

Johan Eriksson

Telefon: 0934-142 94

johan.eriksson@robertsfors.se