Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden i Umeåregionen har beslutat att lägga ut föredragningslista och protokoll på Umeå kommuns hemsida. Originalprotokoll kommer att förvaras här på överförmyndarenhetens arkiv. Syftet med detta är att minska pappershanteringen och öka transparens till kommunmedborgare i samtliga kommuner att kunna ta del av nämndprotokoll.