Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Jävsnämnd

Från och med 2016 använder Robertsfors kommun sig av Sammanträdesportalen som möjliggör att du kan ta del av både handlingar, bilagor och protokoll från respektive möte. Under rubrikerna till höger finner du tidigare protokoll från 2015 och bakåt i tiden för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunens utskott, folkhälsoråd, jävsnämnd och handikappråd.

Protokoll 2013
protokoll 20130403 protokoll 20130814 protokoll 20131113
Protokoll 2012
protokoll 20120216 protokoll 20120524 protokoll 20121115
Protokoll 2011
protokoll 20111020 protokoll 20111206

Senast uppdaterad: 7 april 2016, 14:26:16