Handikapprådet

Från och med 2016 använder Robertsfors kommun sig av Sammanträdesportalen som möjliggör att du kan ta del av både handlingar, bilagor och protokoll från respektive möte. Under rubrikerna till höger finner du tidigare protokoll från 2015 och bakåt i tiden för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunens utskott, folkhälsoråd, jävsnämnd och handikappråd.

Protokoll 2015
Hkr 2015-11-10 Hkr 2015-05-25
Protokoll 2014
Hkr 20141202 Hkr 20141014 Hkr 20140407 Hkr 20140204
Protokoll 2013
Hkr 20130212 Hkr 20130511 Hkr 20130917 Hkr 20131112
Protokoll 2012
Hkr 20120418 Hkr 20120521 Hkr 20121009 Hkr 20121127
Protokoll 2011
Hkr 20110329 Hkr 20110531 Hkr 20110922 Hkr 20111130