Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Protokoll

Från och med 2016 använder Robertsfors kommun sig av Sammanträdesportalen som möjliggör att du kan ta del av både handlingar, bilagor och protokoll för respektive möte. Under rubrikerna till höger finner du tidigare protokoll från 2015 och bakåt i tiden för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunens utskott, folkhälsoråd, jävsnämnd och handikappråd.