Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Tillväxtutskottet

Tillväxtutskottet ansvarar idag för följande verksamhetsområden: Arbetsmarknad och integration, Kultur-Hälsa-Ideellsektor, Näringsliv och Turism. Tillväxtutskottet beslutar också om finansiella insatser och stöd när det gäller projektarbeten för att stimulera näringsliv, lokal utveckling, inflyttning och marknadsföring. Utöver detta ansvarar Tillväxtutskottet för strategi- och inriktning av tillväxtarbetet i Robertsfors kommun.

Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter och ersättare i Tillväxtutskottet.

Ordinarie ledamöter Ersättare
Gun Ivesund (s) ordförande Sara Mi Liljeholm (s)
Kjell-Åke Nilsson (s) Lars-Gunnar Andersson (s)
Per Boström Johansson (s) Ove Lindström (s)
Lars Tängdén (c) vice ordförande Per Olofsson (c)
Desiree Ölund (c) Kenneth Isaksson (m)