Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Sociala utskottet

Sociala utskottet svarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och flyktingärenden.

Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter och ersättare i sociala utskottet.

Ordinarie ledamöter Ersättare
Mona Andersson (s) ordförande Karl Samsami (s)
Lars-Gunnar Andersson (s) Ove Lindström (s)
Inga-Britt Berglund (s) Ewa-Mari Westerlund (s)
Marie Viberg (c) vice ordförande Elisabeth Tängdén (c)
Martin Lundgren (c) Lennart Ekman (kd)