Sociala utskottet

Sociala utskottet svarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och flyktingärenden.

Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter och ersättare i sociala utskottet.

Ordinarie ledamöter Ersättare
Kjell-Åke Nilsson (s) Ordf. Hans Lindgren (s)
Sandra Brändström (s) Gun Ivesund (s)
Robert Lindgren (s) Lars-Gunnar Andersson (s)
Marta Pettersson (c) Vice ordf. Bo Lundqvist (c)
Marie Viberg (c) Gabrielle Boström (kd)

 

Senast uppdaterad: 16 mars 2015, 13:52:14