Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet svarar bland annat för teknisk verksamhet, miljö- och byggverksamhet

Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter och ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet.

Ordinarie ledamöter Ersättare
Carl-Johan Pettersson (S) Ordf. Kari Samsami(S)
Ove Lindström (S) Sara MI Liljeholm (S)
Ewa-Mari Westerlund (S) Kurt Ek (s)
Erland Robertsson (C) v. ordf. Per Olofsson (c)
Marie Viberg (C) Marta Pettersson (c)