Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

RoBo

RobertsforsBostäder (RoBo) är Robertsfors kommuns bostadsstiftelse för allmännyttan. RoBo äger och förvaltar 260 lägenheter med hyresrätt och 15 lokaler i Robertsfors, Bygdeå, och Ånäset.

Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter och ersättare i RoBo-stiftelse.

Ordinarie ledamöter Ersättare
Patrik Nilsson (s) ordförande
Ove Lindström (s) Sara Mi Liljeholm (s)
Per Boström Johansson (s) Peder Forsberg (s)
Ingrid Sundbom (c) vice ordförande Harry Bäckström (c)
Bo Lundqvist (c) Kenneth Isaksson (m)