Revision

Kommunrevisionen är direkt underställd kommunfullmäktige. Revisorernas uppgift är att granska hela den kommunala verksamheten, oavsett i vilken juridisk eller organisatorisk form verksamheten bedrivs.

Revisionens uppdrag

Vi har kommunfullmäktiges uppdrag och ska utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet, såväl den som bedrivs av styrelser och nämnder som den som finns i bolagsform och stiftelser. Vår uppgift är att vara medborgarnas förlängda arm in i den kommunala verksamheten och verka för medborgarnas bästa. Vi arbetar med utvärdering, vi främjar effektiviteten, kontrollerar den kommunala verksamheten och ekonomin. Våra uppgifter anges i kommunallagen.

Åke Elvinsson (ordförande) ake [dot] elvinsson [at] hotmail [dot] com 070-322 76 86
Katarina Jonsson (vice ordförande) kajo [at] robertsfors [dot] se 073-031 66 60
Kristina Trygg Andersson trygg [dot] andersson [at] flarken [dot] nu 070-349 62 95
Anniqa Nygård anniqa [dot] edgarden [at] gmail [dot] com 070-641 20 15
Charlotte Bygdemo Toytziaridis