Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens ”regering” Den leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Kommunstyrelsens ordförande är kommunens enda heltidsarvoderade politiker och kallas kommunalråd. Vice ordföranden arvoderas på halvtid och kallas oppositionsråd.

Senast uppdaterad: 21 maj 2018, 16:15:56