Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens ”regering” Den leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Kommunstyrelsens ordförande är kommunens enda heltidsarvoderade politiker och kallas kommunalråd. Vice ordföranden arvoderas på halvtid och kallas oppositionsråd.