Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens ”regering” Den leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Kommunstyrelsens ordförande är kommunens enda heltidsarvoderade politiker och kallas kommunalråd. Vice ordföranden arvoderas på halvtid och kallas oppositionsråd.

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Patrik Nilsson (s) (Ordförande) 0934 – 140 08 Ove Lindström (s)
Mimmi Norgren Hansson (s)   Lars-Gunnar Andersson (s)
Gun Ivesund (s)   Peder Forsberg (s)
Per B Johansson (s)   Ewa-Mari Westerlund (s)
Robert Lindgren (s)   Sara Mi Liljeholm (s)
Mona Andersson (s)   Sandra Brändström (s)
Carl-Johan Pettersson (s)   Inga-Britt Berglund (s)
Lars Tängdén (c) (Vice Ordförande) 0934-140 29 Karl Samsami (s)
Ingrid Sundbom (c)   Kjell-Åke Nilsson (s)
Marie Viberg (c)   Harry Bäckström (c)
Karl-Fredrik Holmberg (c)   Elisabeth Tängdén (c)
Desiree Ölund (c)   Erland Robertsson (c)
Kenneth Isaksson (m)   Per Olofsson (c)
Marta Pettersson (c)
Gunilla Björn (c)
Martin Lundgren (c)
Paavo Ruokojärvi (v)
Lennart Ekman (kd)
Lars-Erik Nygren (sd)