Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens ”regering” Den leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Kommunstyrelsens ordförande är kommunens enda heltidsarvoderade politiker och kallas kommunalråd. Vice ordföranden arvoderas på halvtid och kallas oppositionsråd.

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Patrik Nilsson (s) (Ordförande) 070-297 82 22 Ove Lindström (s)
Mimmi Norgren Hansson (s)   Lars-Gunnar Andersson (s)
Gun Ivesund (s)   Peder Forsberg (s)
Per B Johansson (s)   Ewa-Mari Westerlund (s)
Robert Lindgren (s)   Sara Mi Liljeholm (s)
Mona Andersson (s)   Sandra Brändström (s)
Carl-Johan Pettersson (s)   Sari Denninger (s)
Lars Tängdén (c) (Vice Ordförande)  070-566 04 73 Karl Samsami (s)
Ingrid Sundbom (c)   Nina Burman (s)
Marie Viberg (c)   Harry Bäckström (c)
Karl-Fredrik Holmberg (c)   Elisabeth Tängdén (c)
Desiree Ölund (c)   Erland Robertsson (c)
Kenneth Isaksson (m)   Per Olofsson (c)
Marta Pettersson (c)
Gunilla Björn (c)
Martin Lundgren (c)
Paavo Ruokojärvi (v)
Lennart Ekman (kd)
Lars-Erik Nygren (sd)