Jävsnämnd

Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter.

Kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter och ersättare i jävsnämnden.

Ledamöter Ersättare
Åsa Andersson (s) ordförande Sune Johansson (s)
Nicklas West (s) Roger Markström (s)
Mikael Rahm (c) vice ordförande Gabrielle Boström (kd)