Jävsnämnd

Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter.

Kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter och ersättare i jävsnämnden.

Ledamöter Ersättare
Åsa Andersson (s) Ordförande Sune Johansson (s)
Nicklas West (s) Roger Markström (s)
Lars Tängdén (c) Ann Christina Hulander (c)

Senast uppdaterad: 10 augusti 2016, 13:30:11