Demokratiberedningen

Demokratiberedningen är en fast beredning som sammanträder 5-6 gånger per år. I demokratiberedningen ingår en representant från varje parti från kommunfullmäktige.  Har du demokratifrågor? Har du en vilja att hålla på med politik. Tag kontakt med oss så guidar vi dig rätt och ger en inblick i kommunal politik och demokrati. 

En fullmäktigeberednings uppdrag regleras i låg utsträckning av lagstiftning vilket ökar behovet av lokal styrning. Demokratiberedningens uppdrag regleras i: Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar (KF 2010-09- 08).

Av arbetsordningen framgår att beredningen bl.a. ansvarar för demokratiarbete, integration och medborgar-/brukarinflytande. Beredningen ansvarar även för utarbetande och utvärdering av kommunövergripande mål. Enligt arbetsordningen ska kommunfullmäktige årligen precisera demokratiberedningens uppgift för det året. 

Parti Ordinarie Ersättare
Socialdemokraterna Gun Ivesund Lars-Gunnar Andersson
Centerpartiet Ingrid Sundbom Marie Viberg
Folkpartiet Ann-Sophie Stoltz Olof Hansson
Moderaterna Kenneth Isaksson Moritz Isaksson
Vänsterpartiet Linus Lindgren Gunnar Parment
Kristdemokraterna Gabrielle Boström Lennart Ekman
Föredragande tjänsteman Magnus Hansson

 

Senast uppdaterad: 10 augusti 2016, 13:33:56