Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Demokratiberedningen

Demokratiberedningen är en fast beredning som sammanträder 5-6 gånger per år. I demokratiberedningen ingår en representant från varje parti från kommunfullmäktige.  Har du demokratifrågor? Har du en vilja att hålla på med politik. Tag kontakt med oss så guidar vi dig rätt och ger en inblick i kommunal politik och demokrati. 

En fullmäktigeberednings uppdrag regleras i låg utsträckning av lagstiftning vilket ökar behovet av lokal styrning. Demokratiberedningens uppdrag regleras i: Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar (KF 2010-09- 08).

Av arbetsordningen framgår att beredningen bl.a. ansvarar för demokratiarbete, integration och medborgar-/brukarinflytande. Beredningen ansvarar även för utarbetande och utvärdering av kommunövergripande mål. Enligt arbetsordningen ska kommunfullmäktige årligen precisera demokratiberedningens uppgift för det året. 

Parti Ordinarie Ersättare
Socialdemokraterna Robert Lindgren Gun Ivesund
Centerpartiet Ingrid Sundbom Erland Robertsson
Moderaterna Kenneth Isaksson Wilailak Isaksson
Sverigedemokraterna Melker Gustavsson Lars-Erik Nygren
Vänsterpartiet Sofia Edström Helen Forsberg
Kristdemokraterna Gabrielle Boström Senait Ghebrezghi
Föredragande tjänsteman Magnus Hansson