Barn- och Utbildningsutskottet

Barn- och utbildningsutskottet svarar för barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och biblioteksverksamhet.

Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsutskottet.

Ordinarie ledamöter Ersättare
Hans Lindgren (s) ordförande Robert Lindgren (s)
Lars-Gunnar Andersson (s) Margita Åden (s)
Ewa-Marie Westerlund (s) Per B Johansson (s)
Elisabeth Tängdén (c) vice ordförande Ingrid Sundbom (c)
Per Olofsson (c) Magnus Forsberg (fp)

 

Senast uppdaterad: 16 mars 2015, 13:42:50