Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet svarar bland annat för att säkerställa beredningen för alla ärenden som lyfts till Kommunstyrelsen och hanterar personalfrågor på delegation av Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter och ersättare i Arbetsutskottet.

Ordinarie ledamöter Ersättare
Patrik Nilsson (S) Ordf. Ewa-Mari Westerlund (S)
Mimmi Norgren Hansson (S) Carl-Johan Pettersson (S)
Robert Lindgren  (S) Mona Andersson (s)
Lars Tängdén (C) v. ordf. Gunilla Björn (c)
Ingrid Sundbom (C) Desiree Ölund (c)

 

Vidare har även följande partier har varsin insynsplats i Arbetsutskottet:

Parti
Kristdemokraterna (KD)
Moderaterna (M)
Sverigedemokraterna (SD)
Vänsterpartiet (V)