Allmänna utskottet

Allmänna utskottet svarar bland annat för teknisk verksamhet, miljö- och byggverksamhet, näringslivsverksamhet samt kultur och fritid.

Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter och ersättare i allmänna utskottet. (Allmänna utskottets ledamöter är även styrelse för Bostadsstiftelsen.)

Ordinarie ledamöter Ersättare
Patrik Nilsson (s) ordförande Peder Forsberg (s)
Ove Lindström (s) Jimmy Nyman (s)
Per B Johansson (s) Kurt Ek (s)
Lars Tängdén (c) vice ordförande Per Olofsson (c)
Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c)