Planer & styrande dokument

Här hittar du kommunens planer och styrande dokument, som beskriver vilka mål som kommunfullmäktiges politiker har satt upp för kommunens verksamheter.