Nationaldag

Varje år den 6 juni  firas den officiella nationaldagen i kommunen. Vid det officiella firandet hälsas nya medborgare välkommen och utdelning sker av flaggor och fanor. Nationaldagens firande sker vartannat år i Ånäset och Robertsfors. 2015 kommer nationaldagen bara att firas på bruksudden.

Information om ansökan och tilldelning av flaggor och fanor den 6 juni 2015

Som tidigare år kommer Rikskommittén Sveriges Nationaldag att dela ut flaggor och fanor på nationaldagen 2015. Det finns tre olika kategorier: fanor och flaggor till organisationer, föreningar eller motsvarande och flaggor till enskilda personer. För mer info kring de olika kategorierna samt ansökan använd dig av menyn på höger sida.