Nationaldag

Varje år den 6 juni  firas den officiella nationaldagen i kommunen. Vid det officiella firandet hälsas nya medborgare välkommen och utdelning sker av flaggor och fanor. Nationaldagens firande sker vartannat år i Ånäset och Robertsfors. 2015 kommer nationaldagen bara att firas på bruksudden.

Information om ansökan och tilldelning av flaggor och fanor den 6 juni 2015

Som tidigare år kommer Rikskommittén Sveriges Nationaldag att dela ut flaggor och fanor på nationaldagen 2015. Det finns tre olika kategorier: fanor och flaggor till organisationer, föreningar eller motsvarande och flaggor till enskilda personer. För mer info kring de olika kategorierna samt ansökan använd dig av menyn på höger sida.

Senast uppdaterad: 26 maj 2015, 08:38:31