Praktik på Kommunledningskansliet

Robertsfors kommun Kommunledningskansli söker 1-2 praktikanter inför höstterminen 2019, och är redo att erbjuda möjligheten att delta i och testa på olika arbetsuppgifter som ingår i den kvalificerade offentliga förvaltningen. En praktik i en mindre förvaltning, med en möjlighet att få testa på en stor mängd av olika arbetsuppgifter!

Testa på en praktik inom Robertsfors kommuns Kommunledningskansli hösten 2019!

Robertsfors kommun hittar du mellan städerna Umeå och Skellefteå. Den lilla kommunens fördel är närhet mellan människor och nära till beslutsfattare. Robertsfors har dessutom bekvämt pendlingsavstånd till grannkommunernas växande arbetsmarknader och är en del av Umeåregionen. Kommunens verksamhet sträcker sig över ett brett område vilket ställer höga krav på en kvalitativ och effektiv ärendeberedning. Den demokratiska kommunala organisationen vilar på transparens, lagefterlevnad, likabehandling och god service till medborgare. Kansliet ansvarar för administrativt stöd till förtroendevalda och medarbetare i kommunen likväl som att lämna information till invånarna och näringslivet.

Vad vi erbjuder

Under hösten 2019 kommer Robertsfors kommun fortsätta med ett omfattande förändringsarbete som kan vara såväl intressanta som matnyttiga för dem som ska ge sig ut bland offentliga förvaltningar i framtiden.

Som praktikant i Robertsfors kommun kommer du/ni få möjligheter att medverka i kvalificerade utredningar, vara med i planerade förändringsprocesser, delta under sammanträden och mycket mer. Du/Ni kommer även få möjligheter att få vara delaktig i projekt av olika slag, något som har blivit allt mer framträdande inom den offentliga sektorn. Då många inom det samhällsvetenskapliga området ofta får jobb som nämndsekreterare, utredare, samordnare, projektledare o.s.v. så kommer lärdommar från denna praktikplats kunna vara ovärderliga.

Vår förhoppning är att du/ni ska få kvalificerad erfarenhet från praktiskt arbete från en offentlig förvaltning som kommer hjälpa dig i framtiden.

Vad vi söker

Vi söker dig/er som studerar på en samhällsvetenskaplig högskoleutbildning. Det är viktigt att du/ni är redo att testa på olika saker och kan arbeta i en föränderlig miljö. Det är även viktigt att du/ni gillar att samarbete, arbeta analytisk och har ett intresse för hur politiskt styrda organisationer fungerar. Du/ni har lätt för att uttrycka dig/er på svenska i tal och skrift.

Vi vill ha din ansökan bestående av CV, personligt brev och betyg från din utbildning senast 29 mars 2019. Denna ska skickas till: kommun [at] robertsfors [dot] se. Om du har frågor går det bra att kontakta:

Karin Ahnqvist, Kommunchef: karin [dot] ahnqvist [at] robertsfors [dot] se
Clarence C Andersson, Kommunsekreterare: clarence [dot] coulton [at] robertsfors [dot] org (070-2703675)

Varmt välkommen till Robertsfors kommun!