Feriearbeten 2018 – Arbetsgivare

Många ungdomar vill ha feriearbete och konkurrensen om platserna är hård. För att ge föreningar och företag resurser att ha fler ferieplatser i vår kommun finns möjligheten att söka stimulansbidrag. Insatsen riktar sig i första hand till elever i årskurs 9, därefter gymnasieelever i årskurs 1.

Alla arbetsgivare och föreningar har möjlighet att delta. De arbetsgivare som normalt anställer feriearbetande ungdomar sommartid kan dock endast få stöd för tillkommande feriearbeten, d v s feriearbeten utöver den normala bemanningen.

Stimulansbidraget är 30 kr per arbetad timme, dock högst 3600 kr per ungdom. Feriearbetet måsta omfatta minst 6 timmar per dag under tre veckor. Ett villkor för bidraget är också att arbetsgivaren har tecknat TFA-försäkring.

Arbetsgivaravgiften betalas av företaget/föreningen och är i enlighet med gällande skatteregler f n 15,49%.

Lediga feriearbeten anmäls på särskild blankett som finns på hemsidan under lediga jobb www.robertsfors.se och skickas till arbetsmarknadsenheten.

Arbetsgivarens anmälan bör göras så snart som möjligt, senast 25 mars. Anvisning till ungdomar sker under maj månad. De arbetsgivare som får ungdomar anvisade, får i samband med det en blankett för rekvisition av stimulansbidrag

Hör gärna av er till Feriesamordnare Petra Andersin om det är något ni funderar över.
(Se kontaktuppgifter nedanför)

Kontaktperson

Kordinator/Arbetskonsulent

Petra Andersin

Telefon: 0934-141 16

Mobil: 070-611 03 04

petra.andersin@robertsfors.se