Valresultat, mandatfördelning

Kommunfullmäktiges ledamöter utses i allmänna val i september månad vart fjärde år av kommunens röstberättigade invånare. I Robertsfors kommun har fullmäktige 31 ledamöter. Efter valet 2014 har kommunfullmäktige i Robertsfors kommun följande mandatfördelning för innevarande mandatperiod. Robertsfors kommun styrs idag av Socialdemokraterna med kommunalråd Patrik Nilsson. Vice kommunalråd är Lars Bäckström från Centerpartiet.

Parti Mandat
Socialdemokraterna 17
Centerpartiet 8
Moderaterna 2
Vänsterpartiet 2
Liberalerna 1
Kristdemokraterna 1

 

Senast uppdaterad: 30 september 2016, 10:25:25