Folkmängd orter i kommunen

Ort / Orter 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Robertsfors kommun 6880   6831   6762   6717  6738 6724 6771
Robertsfors tätort 2021   2037   2017   2028  2045 2057 2064
Sikeå-Lägdeå-Rickleå 537   529   527   527  531 522 517
Sjulsmark med omgivande byar 125   132   133   132  127 133 122
Buafors-Jomark 118   114   116   110  103 94 97
Bygdeå 621   625   621   620  618 641 638
Bäck-Öndebyn 166   153   154   152  156 157 177
Dalkarlsådalen 249   240   241   228  222 224 233
Djäkneboda-Ratan-Norum m fl 642   646   659   670  672 662 676
Överklinten 378   371   346   325  347 348 344
Åkullsjön 309   306   304   302  314 305 307
Ånäset tätort 712   701   676   670  655 653 677
Grimsmark-Skäran 135   123   121   134  141 135 129
Gumboda-Klintsjön-Granån 242   237   250   244  240 243 239
Brände-Kålaboda m fl 236   232   221   207  209 205 202
Flarken 385   382   373   366  353 340 343
Övriga 4   3   3   2  5 5 6

Senast uppdaterad: 30 september 2016, 23:51:46