Folkmängd orter i kommunen

Ort / Orter 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Robertsfors kommun 6880   6831   6762   6717  6738 6724 6771  6784
Robertsfors tätort 2021   2037   2017   2028  2045 2057 2064  2067
Sikeå-Lägdeå-Rickleå 537   529   527   527  531 522 517  513
Sjulsmark med omgivande byar 125   132   133   132  127 133 122  136
Buafors-Jomark 118   114   116   110  103 94 97  101
Bygdeå 621   625   621   620  618 641 638  634
Bäck-Öndebyn 166   153   154   152  156 157 177  186
Dalkarlsådalen 249   240   241   228  222 224 233  229
Djäkneboda-Ratan-Norum m fl 642   646   659   670  672 662 676  686
Överklinten 378   371   346   325  347 348 344  341
Åkullsjön 309   306   304   302  314 305 307  304
Ånäset tätort 712   701   676   670  655 653 677  684
Grimsmark-Skäran 135   123   121   134  141 135 129  126
Gumboda-Klintsjön-Granån 242   237   250   244  240 243 239  249
Brände-Kålaboda m fl 236   232   221   207  209 205 202  195
Flarken 385   382   373   366  353 340 343  326
Övriga 4   3   3   2  5 5 6  7

Senast uppdaterad: 22 februari 2018, 14:49:40