Befolkningsutveckling 2014

Månad Födda Avlidna Inflyttade Utflyttade Netto Summa
Januari  8  9  27  29  -3  6735
Februari  8  8  26  33  -7  6728
Mars  3  3  38  29  9  6737
April  3  6  22  19  0  6737
Maj  8  5  18  39 -18  6719
Juni  6  7  22  23  -2  6717
Juli  7  7  42  36  6  6723
Augusti  6  7  57  27  29  6752
September  4  7  38  41  -6  6746
Oktober  5  5  21  32  -11  6735
November  8  5  22  31  -6  6729
December  4  9  19  16  -2  6727