Befolkningsutveckling 2013

Månad Födda Avlidna Inflyttade Utflyttade Netto Summa
Januari 4 -8 40 -11 25 6742
Februari 2 -4 24 -17 5 6747
Mars 5 -8 38 -42 -7 6740
April 4 -11 15 -19 -11 6729
Maj 4 -5 11 -15 -5 6724
Juni 6 -5 41 -42 0 6724
Juli 4 -10 26 -40 -20 6704
Augusti 15 -7 46 -43 11 6715
September 3 -8 46 -25 16  6731
Oktober 8 11 49 -26 12 6743
November 1 -9 33 -32 -7 6736
December 7 -12 25 -19 1 6737