Befolkning och statistik

Kommunfakta innehåller en kortfattad beskrivning av Robertsfors kommun i siffror och diagram. Det är statistiska Centralbyrån, SCB, som varje år tar fram och sammanställer en rapport med kommunfakta inom bland annat områdena befolkning, arbetsmarknad, kommunalval och kommunal service.

Kommunfakta 2017 i pdf-format: