Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Kommunfakta

Här kan du ta del av en kommunfakta över Robertsfors kommun. Du finner information kring ekonomi och budget, befolkningssiffror samt resultat från medborgarundersökningar och val.

Kontaktperson

Kommunkontoret
Storgatan 13
915 31 Robertsfors
Tfn: 0934-140 00                              
Fax: 0934-140 14                              
E-post: kommun@robertsfors.se