Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Samhällsbyggnadskontor

Välkommen till Samhällsbyggnadskontoret. Vi ansvarar bl.a. för kommunens fastigheter, det kommunala gatunätet inkl belysning, vatten och avlopp, renhållning, lekplatser och parker. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar också för att de lagar och regler som finns inom miljö-, livsmedels- och hälsoskyddslagstiftningen följs, samt kontrollerar kommunens miljösituation. Avdelningen arbetar även med naturvård och ärenden enligt plan- och bygglagen.

Förvaltningens personal

Titel Namn Telefon
Samhällsbyggnadschef Carin Elofsson 0934-141 04
Gatu-Va ingenjör Örjan Persson t.f 0934-141 27
Administratör Eva Glaas 0934-141 08
Administratör Harrieth Lindberg 0934-141 02
Boendehandläggare Helena Brändström 0934-141 13
Kostekonom Ulrika Karlsson 0934-140 06
Byggnadsinspektör Sara Forsberg 0934-141 03
Byggnadsinspektör Jennifer Sikström 0934-141 05
Miljöinspektör Ulrika Lindström 0934-141 01
Miljöinspektör Sylvia Jonsson 0934-140 22
Miljöinspektör Lina Åberg 0934-141 17