Samhällsbyggnadskontor

Välkommen till Samhällsbyggnadskontoret. Vi ansvarar bl.a. för kommunens fastigheter, det kommunala gatunätet inkl belysning, vatten och avlopp, renhållning, lekplatser och parker. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar också för att de lagar och regler som finns inom miljö-, livsmedels- och hälsoskyddslagstiftningen följs, samt kontrollerar kommunens miljösituation. Avdelningen arbetar även med naturvård och ärenden enligt plan- och bygglagen.

Förvaltningens personal

Titel Namn Telefon
Samhällsbyggnadschef Wolf Fischer 0934-141 04
Gatu-Va ingenjör Johan Hedlund 0934-141 27
Administratör Eva Glaas 0934-141 08
Administratör Harrieth Lindberg 0934-141 02
Fastighetsansvarig Maria Westerlund 0934-141 04
Boendehandläggare Helena Brändström 0934-141 13
Kostekonom Ulrika Karlsson 0934-140 06
Byggnadsinspektör Sara Forsberg 0934-141 03
Miljöinspektör Ulrika Lindström 0934-141 01
Miljöinspektör Sara Sundqvist 0934-141 17
Miljöinspektör Sylvia Jonsson 0934-140 22
Miljöinspektör Elin Sundqvist 0934-14118