Kommunledningskontor

Kontorets uppgift är att utöver olika slag av service till allmänheten också vara en stödfunktion för kommunens olika förvaltningar och verksamheter.

En viktig del i kommunledningskontorets uppgift är att aktivt aktualisera och driva frågor till fromma för kommunens utveckling. Frågor som sedan lyfts fram till beslutsfattare.

Enheter: Kansli, Ekonomikontor, Personalkontor och IT-kontor.

Förvaltningens personal

Kansli

Titel Namn Telefon
Kommunchef Karin Ahnqvist 0934-140 07
Sekreterare Eva Marklund 0934-140 05

 Ekonomikontor

Titel Namn Telefon
Ekonomichef Ingrid Larsson 0934-140 80
Ekonomi Bou & Robo Astrid Nilsson 0934-141 44
Ekonomi Sociaförvaltningen Peter Lundström 0934-140 33
Ekonom Samhällsbyggnads Viveka Lång Norberg 0934-140 83
Ekonomiassistent Susanne Wiik 0934-140 81
Ekonom Sofia Öberg 0934-140 84

Personalkontor

Titel Namn Telefon
Personalstrateg Karin Rönnblom 0934-140 98
Lönehandläggare Monica Lundström 0934-140 96
Lönehandläggare Elin Isaksson 0934-140 99
Lönehandläggare Carina Jonsson Forsgren 0934-140 38
Lönehandläggare Annika Andersson 0934-140 97

 It-kontor

Titel Namn Telefon
IT-ansvarig Kristoffer Hansson 0934-140 09
IT-tekniker Karl-Arne Aronsson 0934-140 11
IT-tekniker Krister Åhman 0934-140 10