Barn- & Utbildning

Under barn- och utbildning ligger kommunens förskoleverksamhet (förskola och familjedaghem), skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, komvux, uppdragsutbildning samt biblioteksverksamhet. En utgångspunkt inom hela Barn- och utbildnings verksamhetsområde är positiva förväntningar på alla så att de kan växa och utvecklas maximalt.

 

Titel Namn Telefon
Skolchef Carin Elofsson 0934-141 40
Sekreterare i BoU, debitering barnomsorg Pernilla Brändström 0934-141 42
Utredningssekreterare Ida Nilsson 0934-140 04
Ekonom Astrid Nilsson 0934-141 44

 

Rektorer/enhetschef Namn Telefon
Tundalsskolan F-3
Tundalsskolan 4-6
Fritids Miramis, Mysak
och Fritidsklubben
Anna-Maria Nilsson 0934-141 71
Rektor
Tundalsskolan 7-9
Anna-Lena Göttfert 0934-141 64
Bygdeå skola F-6
Djäkneboda skola F-3
Fritids Stenen, Tallhöjden
Anders Heldebro  0934-142 51
Rektor Åkullsjöns skola Rektor Nybyskolan och Fritids Skräddaren Hilda Vidmark 070-246 81 62
Rektor Lärcentrum Anna Karin Gustavsson 0934-14175
Förskolechef Josefin Pettersson 070-246 81 62
Förskolechef Malin Andersson 070-296 40 63
Förskolechef Anders Heldebro 070-667 72 24

 

Kontaktperson

Barn- och utbildningschef

Carin Elofsson

Telefon: 0934-141 40

kne@robertsfors.se

Sekreterare Barn & Utbildning

Pernilla Brändström

Telefon: 0934-141 42

pernilla.brandstrom@robertsfors.se

Senast uppdaterad: 16 november 2016, 15:46:57