Barn- & Utbildning

Under barn- och utbildning ligger kommunens förskoleverksamhet (förskola och familjedaghem), skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, komvux, uppdragsutbildning samt biblioteksverksamhet. En utgångspunkt inom hela Barn- och utbildnings verksamhetsområde är positiva förväntningar på alla så att de kan växa och utvecklas maximalt.

 

Titel Namn Telefon
Skolchef Carin Elofsson 0934-141 40
Sekreterare i BoU, debitering barnomsorg Pernilla Brändström 0934-141 42
Utredningssekreterare Ida Nilsson 0934-140 04
Ekonom Elin Bergström 0934-140 85

 

 

Rektorer/enhetschef Namn Telefon
Åkullsjön F-3
Jenningsskolan F-3
 Per-Olof Nilsson 070-8551548
Tundalskolan 4-6
Nybyskolan F-6
Anna-Maria Nilsson 070-6804231
Tundalsskolan 7-9 Anna-Lena Göttfert 0934-141 64
Bygdeå skola F-6
Djäkneboda skola F-3
Anders Heldebro  0934-142 51
Lärcentrum Hilda Vidmark 070-546 64 03
Förskolechef Helena Wälivaara 070-246 81 62
Förskolechef Malin Andersson 070-296 40 63

 

 

Kontaktperson

Barn- och utbildningschef

Carin Elofsson

Telefon: 0934-141 40

kne@robertsfors.se

Sekreterare Barn & Utbildning

Pernilla Brändström

Telefon: 0934-141 42

pernilla.brandstrom@robertsfors.se