Förvaltningsorganisation

Robertsfors kommunförvaltnings yttersta ansvarige är kommunchefen. Robertsfors kommun är indelad i 4 sektorer. Barn- & utbildning, Samhällsbyggnad, Sociala och Utveckling & Information. Det finns en ledningsgrupp där kommunchef, sektorschefer, ekonomichef samt personalstrateg ingår.

 Ledningsgrupp

Titel Namn Telefon
Kommunchef Karin Ahnqvist 0934-140 07
Barn- & Utbildningschef Carin Elofsson 0934-141 40
Koncernstrateg Magnus Hansson 0934-141 40
Samhällsbyggnadschef Wolf Fischer 0934-141 04
Socialchef Jhonas Nilsson 0934-140 32
Ekonomichef Sofia Öberg 0934-140 84
Personalstrateg Karin Rönnblom 0934-140 98