Förvaltningsorganisation

Robertsfors kommunförvaltnings yttersta ansvarige är kommunchefen. Robertsfors kommun är indelad i 4 sektorer. Barn- & utbildning, Samhällsbyggnad, Sociala och Utveckling & Information. Det finns en ledningsgrupp där kommunchef, sektorschefer, ekonomichef samt personalstrateg ingår.

 Ledningsgrupp

Titel Namn Telefon
Kommunchef Karin Ahnqvist 0934-140 07
Barn- & Utbildningschef Carin Elofsson 0934-141 40
Koncernstrateg Magnus Hansson 0934-141 40
Samhällsbyggnadschef Tobias Rosencrantz 0934-141 05
Socialchef David Grahn 0934-140 32
Ekonomichef Ingrid Larsson 0934-140 80
Personalstrateg Karin Rönnblom 0934-140 98

 

 

Kontaktperson

Senast uppdaterad: 14 juni 2016, 16:16:42