För partier

Inskickning och hantering av valsedlar

Partier som vill lämna in sina valsedlar till Robertsfors kommun inför förtidsröstningen har möjlighet att göra detta till Robertsfors kommuns Kommunkontor från och med 1 april. Det är även möjligt att posta (Storgatan 13, 91581, Robertsfors). Om partierna vill bli informerade när dessa valsedlar börjar ta slut ska kontaktuppgifter till ansvarig person/-er i partiet lämnas (e-postadress är då obligatoriskt att lämna in).

För Valdagen är det partiernas ansvar att säkerställa att det finns valsedlar i varje vallokal OM dessa partier inte ingår i de 10 ”obligatoriska partierna” som kommunen får genom Valmyndigheten. Däremot måste samtliga partier inklusive de ”obligatoriska” partierna lämna eventuellt eget framtagna valsedlar till vallokalerna på egen hand, och då lämnas det till vallokalens röstmottagare som också hanterar all utplacering.

De ”obligatoriska” partierna som Robertsfors kommun hanterar är:
- Centerpartiet
- Feministiskt initiativ
- Kristdemokraterna
- Liberalerna (tidigare Folkpartiet liberalerna)
- Miljöpartiet
- Moderaterna
- Piratpartiet
- Socialdemokraterna
- Sverigedemokraterna
- Vänsterpartiet

Propagandafria vallokaler

Vid såväl förtidsröstning som röstning på valdagen är det viktigt att alla väljare ska uppleva att lokalerna de befinner sig är propagandafria, varpå Valnämnden har tagit ett antal beslut för att uppnå detta så långt som möjligt. Kommunens röstmottagare kommer ta ned affischer m.m. i lokaler som röstning kommer ske. Vidare ska alla partier notera att partipolitiska aktiviteter så som utdelning av valsedlar måste ske på mer än 25 meters avstånd från vallokalernas entréer.

Valaffischering

Om ni som parti vill ta del av Länsstyrelsens beslut eller den lokala förteckningen av möjliga områden valaffischerings, kontakta kommun [at] robertsfors [dot] se. Ni kan även kontakta kommunen vid andra eventuella frågor.

Länsstyrelsen har beslutat enligt 46 § väglagen (1971:948) samt 6 § lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning följande:

De politiska partier som deltar i Europaparlamentsvalet får tillstånd till valaffischering utanför vägområde utanför detaljplanlagda områden inom Västerbottens län från och med den 21 april 2019 och längst till och med den 2 juni 2019.

Följande föreskrifter gäller för tillståndet.

 • Valaffischer får sättas upp tidigast fem veckor innan valet och ska tas ned senast en vecka efter valet.
 • Valaffischer får inte sättas upp utmed mötesfria landsvägar.
 • Valaffischer får inte sättas upp på broar.
 • Valaffischer får inte sättas upp i kurvor.
 • Valaffischer ska placeras minst 75 meter från korsningar och cirkulationsplatser.
 • Valaffischer ska placeras minst 50 meter från vägmärken och trafiksignaler.
 • Valaffischer ska placeras utanför vägområde men minst 5 meter från vägkant.
 • Valaffischer får inte skymma vägmärken eller andra väganordningar.
 • Valaffischer får inte ges sådan utformning att de kan förväxlas med vägmärken eller väganordningar.
 • Valaffischers storlek får inte överskrida 4 m2 (kvadratmeter).
 • Valaffischer ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar nedskräpning.