Bild på en talarstol

Kick-off

Under tisdag och onsdag genomförs årets kick-off inför budgetarbete och planering av verksamheten. Under dagen har Omvärldsanalys, Preliminärt bokslut samt presentationer av samtliga sektorer genomförts för kommunstyrelsens ledamöter samt ersättare. 

Senast uppdaterad: 26 februari 2014, 11:55:44