Informationsmöte ang. avloppsinventeringar i Lägdeå

Informationsmöte ang. avloppsinventering

Torsdag den 7:e april kl.18.00 kommer ett informationsmöte ang. avloppsinventering i Robertsfors kommun äga rum på Träffpunkten i Sikeå. Information riktas till hushåll i Lägdeå som kommer att inventeras under 2016. Mötet inleds med en information om bakgrund och syfte med tillsynen av avlopp. Efter informationen finns möjlighet att ställa frågor. Enskilda ärenden kommer inte att diskuteras.

Enklare fika serveras innan mötet inleds.

Miljöinspektörer finns på plats. Välkommen!

Senast uppdaterad: 17 mars 2016, 10:56:42