En penna som ligger på en ritning

Inbjudan – Träff med byggföretagen

Robertsfors kommuns investeringsbudget för 2016 omfattar 49,8MSEK. Den budgetprognos som ligger för 2017 och 2018 ligger på 22,1MSEK respektive 7,6MSEK. Robertsfors kommun och RobertsforsBostäder kommer upphandla nya RAM-avtal inom Måleri-, El och kyla- samt Byggentreprenader. Vi vill därför kalla till en träff med entreprenörer för diskussion och eventuella frågor inom området. Idag ställs det allt hårdare krav på entreprenörer och anbudsgivare, krav som många gånger är svåra för små företag att leva upp till. MTAB är en ekonomisk förening för små och medelstora företag inom transport och markentreprenad i Mellanbygden. Kan vi se några paralleller mellan transport och byggbranschens situation och utvecklingsbehov? MTAB VD Dage Munther informerar om MTAB, de styrkor och fördelar som medlemsföretagen får genom en samordnad organisation.

Den 15 mars 18:00-20:00 bjuder Robertsfors kommun intresserade till en informationsträff där vi i första hand
informerar om de planerade projekten för 2016. Vi informerar vidare om tidsplaner, entreprenads och anbudsupplägg. Vi avslutar med information från Dage Munther, Mellanbygdens Transport AB. Vi bjuder på
fika!

Kontaktperson: Olof Norberg, 0934-14001, 0706-111700, Olof [dot] norberg [at] robertsfors [dot] se

15 Mars klockan 18:00 till 20:00.
Centrumhuset, Diamanten, Robertsfors.

Senast uppdaterad: 11 mars 2016, 16:05:45