Inbjudan till dialog och utbildning - Att anlägga små avlopp - med hänsyn till miljö- och hälsoskyddskrav

Inbjudan till entreprenörer – Att anlägga små avlopp

Välkomna till ett eftermiddagsseminarium och dialog om ”Att anlägga små avlopp med hänsyn miljö- och hälsoskyddskrav”. Den 10 november bjuder vi in dig som är entreprenör och som anlägger småskaliga avlopp i Västerbottens län till en temaeftermiddag i Lycksele där vi vill kompetensutveckla oss med er och ha en dialog om era förutsättningar och ert eventuella behov av råd och stöd från miljökontoren i länet.

Läs mer om temaeftermiddagen och om hur du anmäler dig i den bifogade filen. Inbjudan dialog och utbildning entreprenörer.

Senast uppdaterad: 9 oktober 2014, 10:29:24