Några barn ligger på en gräsmatta och tittar upp mot Robertsfors himlen

Föreningar – Ansök om sommarlovsaktiviteter

Fram till den 31 maj kan föreningar söka bidrag för att ordna sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6-15 år. Aktivitetspengen kan sökas till olika typer av aktiviteter som riktar sig till målgruppen. Det är viktigt att aktiviteten är kostnadsfri. Aktiviteten ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Pengarna ska användas till att ordna nya aktiviteter eller till att utöka en redan befintlig aktivitet. Mer information och hur du ansöker finns på sidan, Sommarlovsaktiviteter 2017 (intern-länk).

Senast uppdaterad: 5 maj 2017, 09:26:27