E-tjänst: Ekonomiskt bistånd

F.r.o.m den 1/1 -18 är funktionen för att ansöka om ekonomisk bistånd genom e-tjänsteplattformen Pulsen Combine stängd för omarbetning. Ansökan lämnas istället manuellt in till en socialsekreterare.

Senast uppdaterad: 9 januari 2018, 15:45:50