Information om regeringsbeslut rörande överklagan av ombyggnationen av E4 Djäkneboda-Bygdeå

Den 27 april beslutade regeringen att avslå överklagandet som hade inkommit till dem rörande Trafikverkets planerade ombyggnationer. Läs mer…

Senast uppdaterad: 4 maj 2017, 19:22:08

Information till bussresenärer

Den 1 maj startar ombyggnationen av Vasaplan i Umeå.

Perioden 1 maj – 1 oktober kommer därför hela Vasaplan att stängas och busstrafiken kommer att flytta till Västra Norrlandsgatan och omgivande gator. Mer information om hur ombyggnationen berör dig som åker buss till Umeå hittar du på http://www.tabussen.nu/Vasaplan/

Senast uppdaterad: 27 april 2017, 15:52:09

SMS-tjänst vid driftstörning

Vid driftstörningar använder kommunen en SMS-tjänst för att informera om planerade eller akuta vattenavstängningar.

Systemet skickar ett sms till din mobiltelefon eller talsvar till din fasta telefon.

Som abonnent behöver du inte göra något, meddelandet skickas via systemet till den som berörs av vattenavstängningen.

På hemsidan UMS (extern-länk) har du möjlighet att kontrollera dina uppgifter, ändra eller lägga till mobilnummer, nummer till fast telefon och adresser. Här kan du även ta bort uppgifter.

Robertsfors kommun är tacksam om du som har fritidsboende eller tillfälligt boende i vår kommun kontrollerar att du finns med i registret.

Kommunen har skyldighet att informera om störningar eller avbrott i vattenförsörjningen, som till exempel en planerad vattenavstängning eller vattenläcka.

Vårt register är baserat på data från Bisnode, uppgifterna lämnar vi inte ut till någon.

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

Senast uppdaterad: 4 maj 2017, 08:01:12

En brasa brinner under valborgsmässoafton

Valborgsmässofirande 2017

Hälsa våren välkommen! Söndag den 30 april är det traditionsenligt valborgsmässofirande runt om i kommunen.

I Robertsfors sker firandet i år på Bruksudden med start kl.20.00. Vårtalare är Anna-Lena Göttfert. Det bjuds på sång och musik och fyrverkerier sponsrat av Robertsfors Köpmannaförening. Välkomna på en trevlig afton med vårbrasa vid Rickleån. Arrangör är Lions.

I Sikeå startar firandet kl.18.00 med Sika Superstars. Där bjuder ungdomar i vanlig ordning på en fartfylld valborgskväll med sång och dans. Inträde 50 kr för alla över 15 år. Fika och lotter finns till försäljning. Kontanter eller swish gäller vid betalning. Brasan i Sikeå tänds ca kl 19.30. Arrangör: Sikeå byasektion

Rapportera gärna in eran evenemang genom vårat evenemangsformulär (extern-länk).

Senast uppdaterad: 27 april 2017, 14:27:23

Robfors_logo_A_färg

Tillkännagivande om Kommunfullmäktige 24:e april

Under Kommunfullmäktige den 24:e april 2017 hanterades ett flertal frågor med en livfull debatt. Nedanför kan ni finna fyra av de större delarna som Kommunfullmäktige beslutade om. Läs mer…

Senast uppdaterad: 24 april 2017, 21:31:45

Ansökan halltider 2017 & 2018

Nu är det dags att ansöka om halltider i våra sporthallar i Robertsfors och Ånäset för hösten 2017 och våren
2018. Blankett finns att ladda hem, Ansökan Halltider 2017-2018 (pdf-dokument)

Fyll i blanketten och skicka den till Fritidskontoret, Robertsfors kommun, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors eller på mail: johan [dot] eriksson [at] robertsfors [dot] se

Ansökan ska vara fritidskontoret tillhanda senast 15 maj 2017.

Senast uppdaterad: 21 april 2017, 10:52:38

Störning av vattenleverans Sikeå

Torsdag 20 april 2017 stängs vattnet av i Sikeå, Sikeåhamn med närliggande stugområden mellan klockan 08.00 till ca 18.00.
Vatten finns att hämta vid träffpunkten, medtag eget kärl.

Efter ett avbrott kan vattnet i kranen upplevas grumligt eller brunaktigt eftersom beläggningar lossnar från insidan av ledningarna. Vi rekommenderar att man låter kranen närmast vattenmätaren rinna under uppsikt i ca 15 min.

Frågor kontakta Örjan på telefon 0934-14123

Senast uppdaterad: 19 april 2017, 15:02:03

Kungörelse av utställning

Kungörelse av utställning

Landsbygdsutveckling i strandnära läge, tillägg till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende strandskydd, LIS. Syftet med tillägget till översiktsplanen är att stärka landsbygden i Robertsfors kommun. I de områden som pekas ut i tillägget kan det bli lättare att få dispens från strandskyddet. Planen finns tillgänglig för påseende fr.o.m. onsdagen den 12 april på hemsida samt på Samhällsbyggnadskontoret under kontorstid.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 12, 915 81  ROBERTSFORS senast den 7 juni 2017.

Handlingar

Pb[G] Tematiskt tillägg obebyggda tomter Robertsfors kommun (pdf-dokument)
Samrådsredogörelse_TÖP_ LIS_tillägg_obebyggda tomter_Robertsfors kommun (pdf-dokument)

Senast uppdaterad: 12 april 2017, 11:17:42

En undersköterska håller i ett plasthjärta i sin hand

Sommarvikarier

Robertsfors kommun söker sommarvikarier inom bland annat äldreboende, hemtjänst, boendestöd, korttidsverksamhet, personlig assistans, HSL-enheten, nattpatrull inom hemtjänst samt boenden för ensamkommande barn under juni, juli och augusti.

Rekrytering sker löpande. Jobben finns att söka på HR-support (extern-länk) under lediga jobb.

Senast uppdaterad: 12 april 2017, 11:22:57

Tyck om Robertsfors kommun

Tyck om Robertsfors kommun

Under 2015 och 2017 har ett nytt utkast till omarbetad översiktsplan arbetats fram för samråd. Syftet med samrådet är att få synpunkter, ny kunskap och påpekande om felaktigheter så att den nya översiktsplanen blir ett bra beslutsunderlag för Robertsfors kommuns fortsatta planering. Dialogen om den nya översiktsplanen är viktig såväl för framtagande som implementering. Under samrådstiden finns översiktsplanen tillgänglig på kommunens hemsida (se längre ned), i kommunhusets reception samt på Robertsfors bibliotek. Vidare planeras fyra kvällsforum (Norr, Väst, Öst och Syd) med muntlig presentation av förslaget och med möjlighet att lämna in synpunkter. Du kan också enkelt lämna in dina synpunkter via ett formulär längre ned på sidan. Ta chansen och Tyck om Robertsfors kommun!

Vad är en översiktsplan?

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om hur kommunen ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är därmed en vision om kommunens framtida utveckling. Planen är inte juridiskt bindande. På
Boverkets hemsida kan du läsa mer om Översiktsplanering.

Kommunens översiktsplan

Det övergripande syftet med Robertsfors kommuns översiktsplan är att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara lösningar för Robertsfors kommun utifrån en helhetssyn på ekonomiska, sociala och ekonomiska faktorer. Att skapa en kommun som är tillgänglig, trygg och öppen med förtätning och förnyelse av befintliga områden som en viktig del i det arbetet. Målbilden för Robertsfors kommun i ÖP för 2030 belyses utifrån fyra huvudaspekter; Infrastruktur, Attraktivt boende, Näringsliv och handel och God livsmiljö. De beskriver alla de framtida ställningstaganden som Robertsfors kommun bör arbeta utifrån. Målbilderna med tillhörande ställningstaganden och rekommendationer är framtagna av en tjänstemannagrupp i samarbete med allmänna utskottet som beredningsgrupp. Översiktsplanen för Robertsfors kommun bygger på en sammanvägning av mark och vattenanvändningen som beskrivs i temadelarna och ställningstaganden förtydligas även med ett kartmaterial för pedagogiskt syfte.

Ta del av planförslaget

Här kan du ladda hem planförslag till Översiktsplan Robertsfors kommun (pdf-dokument).

Välkommen till våra kvällsforum!

Väst 10 april – Överklintens Folkets Hus kl.18.00

Öst 11 april – Centrumhuset i Robertsfors kl.18.00

Norr 24 april – Tingshuset I Ånäset kl.18.00

Söder 25 april – Bygdeågården i Bygdeå 18.00

 

Senast uppdaterad: 8 maj 2017, 14:52:33