Besök av Stefan Löfven

Under tisdagen den 20 februari får Robertsfors kommun besök av Statsminister Stefan Löfven. Läs mer…

Senast uppdaterad: 16 februari 2018, 13:55:00

Viktig information angående avtal – Bredbandsutbyggnad 2018

Under 2018 kommer vi att fortsätta utbyggnationen av fibernätet i Robertsfors kommun. Det har kommit till vår kännedom att några fastigheter inom berörda områden inte fått våra utskick med information samt avtal om utbyggnad. Läs mer…

Senast uppdaterad: 12 februari 2018, 13:29:54

Storföretagarmöte den 29 feb

Stark tillväxt bland företagen i Robertsfors kommun

Det går mycket bra för företagen i Robertsfors kommun. Robertsfors kommun har undersökt hur det ser ut med tillväxten bland företagen i Sveriges olika kommuner och det visar sig då att företagen i Robertsfors kommun intar en ledande position.

I mätningen jämför man sig också med Umeås övriga kranskommuner, Umeå samt Skellefteå kommun samt två kommuner som i mätningarna av företagsklimat framställs som mycket bra nämligen Solna och Timrå. Resultatet framgår av nedanstående tabell.

Kommun Placering i Sverige Förändring nettoomsättningens tillväxt de senaste 2 åren % (1)
Falköping 1 +68
Oskarshamn 2 +55
Robertsfors 3 +26
Bjurholm 25 +3
Vännäs 51 - 1
Solna 67 -2
Umeå 76 -2
Skellefteå 140 -5
Nordmaling 167 -6
Vindeln 214 -7
Timrå 261 -11

Källa: Bisnisanalys

Den 29:e januari genomfördes ett välbesökt stormöte för företagarna i Robertsfors kommun där man i branschgrupper diskuterade de utmaningar vi nu står inför samt hur framtidens forum för dialog och samverkan mellan näringsliv och kommun bör utformas. Den information som kom fram håller nu på att sammanställas och bearbetas och ett förslag på program kommer att presenteras för företagarnas lokala styrelse vid kommande styrelsemöte.

”Att vara trea är mycket, mycket bra men det är bara vinst som gäller och för att nå dit krävs det främst skickliga företagare och medarbetare men även ett gott samarbete företagen emellan och inte minst en god samverkan mellan näringsliv och samhälle” säger näringslivsstrateg Olof Norberg i en kommentar.

Senast uppdaterad: 12 februari 2018, 09:36:08

Reportage-18-02-02

Vad beror de goda resultaten i hemtjänsten på?

I den senaste medborgarundersökningen stack Robertsfors kommun återigen ut som ett framgångsexempel när det kommer till kvaliteten inom äldreomsorg och hemtjänst. Många känner nog igen liknande resultat från tidigare år, men varför är det så att såväl vårdtagarna som medborgarna i övrigt ofta anser att kvaliteten är god? För att få svar på detta har blickarna riktats mot några av dem som faktiskt utför det omtalade arbetet, Hemtjänstpersonalen. Läs mer…

Senast uppdaterad: 9 februari 2018, 15:08:25

Underhållsarbete av bredbandsnätet vecka .7 (Ånäset-Flarken)

Under måndagen den 12 februari kommer underhållsarbeten utföras i bredbandsnätet i Ånäsets nod. Ånäset och Flarken kommer vara påverkade av kortare avbrott i uppkopplingen mellan 08:00-17:00.

Det kan behövas en omstart av kundens egna router efter 17:00. Ca 300 kunder är berörda av detta.

Senast uppdaterad: 8 februari 2018, 17:14:32

Robfors_logo_A_färg

Medborgarlöfte 2018

Under Kommunsstyrelsens sammanträde den 6 februari beslutades det att Medborgarlöftet för 2018 skulle godkännas. Polisen och kommunen har tillsammans lyssnat på vad de som bor och verkar i Robertsfors kommun upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Medborgarlöftet innehåller konkreta aktiviteter som polisen och kommunen lovar att genomföra för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Läs mer…

Senast uppdaterad: 7 februari 2018, 09:50:45

Underhållsarbete av bredbandsnät vecka 6

Under kommande vecka kommer det ske två stycken separata underhållsarbeten ,som ni kan läsa mer om nedanför. Läs mer…

Senast uppdaterad: 2 februari 2018, 10:38:22

Underhållsarbete i Rickleå och Laxbacken

Under fredagen 2 februari kommer underhållsarbeten i nätet utföras, vilket kommer att påverka ca 50 kunder i Rickleå och Laxbacken. Det kommer bli ett antal kortare stopp i internetuppkopplingen mellan 10-17. Det kan behövas en omstart av kundens egna router efter 17:00.

Senast uppdaterad: 31 januari 2018, 13:44:49

image006

Nu är det dags – nybyggda hyresrätter Robertsfors!

Ni har nu chansen att göra en bostadsansökan på en lägenhet i vårt nya hyreshus Mårsgården 4. Läs mer…

Senast uppdaterad: 31 januari 2018, 10:40:20

Utbyte av switch och påverkan på internetleveransen

Under måndagen 29 januari kommer en av huvud switcharna i kommunens serverrum bytas, vilket kommer ske mellan 05:00-09:00. Detta kommer påverka internetleveransen i delar av nätet, vilket betyder att det kommer bli ett antal kortare stopp i internetleveransen inom detta servicefönster.

Senast uppdaterad: 26 januari 2018, 16:49:47