Omslaget till översiktsplanen

Samråd översiktsplan Robertsfors kommun

Vi som lever och verkar i Robertsfors kommun med dess olika möjligheter, förutsättningar och rikedomar, behöver olika redskap för att planera vår gemensamma framtid. Ett av dem är den kommunövergripande Översiktsplanen som vi nu har tagit fram.

Vi ger er nu möjlighet att inkomma med synpunkter på det förslag till översiktsplan som nu finns. Inkom med synpunkter senast 2017-12-31.

Läs mer och ta del av handlingarna på Samråd översiktsplan (intern-länk)

Senast uppdaterad: 7 november 2017, 11:55:28

En blomma är på väg att växa upp ur marken

Information om processen kring HVB-verksamheten

I Robertsfors kommun har mottagning för ensamkommande asylsökande barn (EKB) bedrivits sedan 2011 utifrån avtal med Migrationsverket. Det första avtalet var för mottagning av 4 asylsökande barn och 10 platser för EKB med uppehållstillstånd. Under hösten 2015 förändrades inströmningen av asylsökande till Sverige. Under 2015 fördelades 33 353 EKB till landets kommuner varav 46 till Robertsfors.

För att möjliggöra denna mottagning upprättades under en kort tid 3 HVB (Hem för vård eller boende) vilket innebar att vi totalt hade 5 boenden. Från 2016 och framåt har mottagandet av ensamkommande barn till Sverige minskat drastiskt, vilket i sin tur har lett till att antalet individer som kommer till Robertsfors kommun har minskat. 2016 beslutade regeringen även om en rad förändringar i lagar och förordningar som dramatiskt har förändrat villkoren för mottagandet av ensamkommande barn. Det som påverkar kommunen mest är förändringen av fördelningen av ensamkommande barn och unga till kommunerna. Nu sker fördelningen inte längre utifrån avtal utan utifrån en för varje kommun bestämd kvot.

På grund av dessa förändringar, i kombination med att de ungdomar som finns i verksamheten blir äldre, har behovet för platser i form av HVB minskat markant. Under våren 2017 avvecklades boendet Tellus i Bygdeå och under senhösten har boendena Luna (i Robertsfors) och Mira (i Ånäset) omvandlats till korridorsboenden med stöd för ungdomar som är 18 år eller äldre. Framöver kan fler verksamheter komma att avvescklas beroende på behoven.

Samtidigt har kommunen skapat en ny stödverksamhet, Etableringsteamet 18+. De ska fungera som en mobil enhet som dels träffar ungdomarna i deras hemmiljö och dels finns som stöd i teamets egna lokaler samt till viss mån i skolmiljön.

Fokus ligger just nu på att omvandla vår verksamhet för dessa ungdomar från en mottagande till en mer integrerande verksamhet.  Vi säkerställer även att vi har god dialog med de fackliga parterna samt övriga enheter inom kommunen för att hitta lämpliga lösningar för den berörda personalen.

Senast uppdaterad: 7 november 2017, 12:04:50

en karta med detaljplaner

Underättelse samråd Prästen 4 och Ånäset 16:12 m fl

Robertsfors kommun har upprättat ett samrådsförslag för ny detaljplan för fastigheten Prästen 4 och ändring av detaljplanen Ånäset 16:12 m fl. Läs mer…

Senast uppdaterad: 7 november 2017, 11:12:44

ladda ned

Insamling till Musikhjälpen, Bygdeå- och Nybyskolan

Sedan den 28 september har Bygdeåskolan och Nybyskolan har tillsammans startat upp en insamling till Musikhjälpen. Läs mer…

Senast uppdaterad: 6 november 2017, 17:03:16

En person badar i vattnet och kastar en disc

Bad med discgolf

Torsdag den 2 november anordnar badhuset i Robertsfors bad med discgolf! Full simkunnighet gäller. Ej simkunnig endast i målsmans sällskap. Barn/ungdomar badar gratis! Öppet mellan 09.00 – 13.00.

Senast uppdaterad: 1 november 2017, 10:15:13

Sportcamp och Musikcamp 30 okt - 1 nov

Sportcamp / Musikcamp

Under Kulturlovet v.44 arrangerar Robertsfors kommun två stycken gratis ”camps”.  Ett Sportcamp för ungdomar i mellanstadiet och ett Musikcamp för åk.7-9 men som vi nu också öppnat upp för åk.5 samt 6 i mellanstadiet. För att campen ska bli av krävs ett visst antal deltagare i varje camp. För anmälan, se länk under varje separat camp.

SPORTCAMP

JENNINGSHALLEN KL.10.00-12.00
3-dagars sportcamp för ungdomar i mellanstadiet. Start måndag 30 okt och avslutas onsdag 1 nov. Vi provar på olika lagsporter under 3 dagar tillsammans.

Ålder: Åk.4-6

MUSIKCAMP

Musikskolan / The Globe KL.13.00-15.00
3-dagars musikcamp för ungdomar i högstadiet. Start måndag 30 okt och avslutas onsdag 1 nov. Vi provar på olika instrument, spelar tillsammans, skriver låtar och spelar in.

Ålder: Åk.5-9

Senast uppdaterad: 1 november 2017, 09:31:26

20171019_141530

Den nya arbetsmarknadsenheten

Sedan den 9 oktober har Robertsfors kommuns nya Arbetsmarknadsenhet flyttat in i sina nyrenoverade lokaler. Lokalerna finns på andra våningen i Centrumhuset, direkt till höger från huvudingången. Syftet med Arbetsmarknadsenheten är att hjälpa de individer som står långt från arbetsmarknaden, till studier eller arbete.  Läs mer…

Senast uppdaterad: 20 oktober 2017, 08:41:58

Omslag för kulturveckan 2017

Kulturveckan 2017

Vecka 43 är det återigen dags för den årliga Kulturveckan! Årets tema är: Vår lokala historia – från forntid till nu.

År 2017 är det 175 år sedan folkskolan infördes i Sverige. Den 18 juni 1842 utfärdades den första folkskolestadgan i vårt land. Folkskolepionjärerna agiterade för en undervisning av högsta kvalitet i ett sammanhållet skolsystem för alla samhällsklassers barn, något som var långtifrån självklart då.

I Robertsfors passar vi på att fira jubileet under Kulturveckan. Chansen finns att besöka en av kommunens skolor och få kika på en moderns skolas teknik och pedagogik. Det blir berättarcaféer och Kålaboda muséum, som har en fin gammeldags skolsal, öppnar upp för inbokade skolklasser.

I torsdags delades programbladet ut till samtliga brevlådor i Robertsfors kommun. Men du kan också ta del av programmet digitalt genom att ladda ner det här: Kulturveckan 2017 (pdf-dokument). Samtliga evenemang under Kulturveckan finns också publicerade på www.visitrobertsfors.se

Välkommen till kulturveckan 2017!

Senast uppdaterad: 13 oktober 2017, 09:37:50

Kommunfullmäktige

Just nu pågår kommunfullmäktige. Ni kan följa det live på Vår youtube-kanal

Senast uppdaterad: 9 oktober 2017, 13:16:43

Logotyp

Robertsfors klättrar i Lärarförbundets rankning

Sedan 2002 har Lärarförbundet utsett Sveriges bästa skolkommuner, för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Förhoppningen som de har är att rankningen ska inspirera kommuner att satsa på dem som skapar den goda skolan – vilket är elever, lärare och skolledare. Läs mer…

Senast uppdaterad: 6 oktober 2017, 16:55:55