Uppgradering av Robnet i Robertsfors

Under onsdag morgon (21 mars) kommer en uppgradering av noden för Robnet på Robertsfors kommun ske.
Detta genomförs mellan 06.00-06.30.

Hela nätet kommer påverkas under detta servicefönster.

Senast uppdaterad: 19 mars 2018, 09:39:19

Underhållsarbete av Robnet (Åkulla, Fällfors samt Sjulsmark)

Under fredagen 16/3 08:00-11:00  kommer underhållsarbeten i Robnet utföras.
Detta kommer påverka internetkunderna i Åkulla, Fällfors samt Sjulsmark.

Senast uppdaterad: 14 mars 2018, 16:09:01

Planerat strömavbrott, Norum teknikbod

Skellefteåkraft kommer utföra nätarbeten i Norum som kommer medföra strömavbrott 13 mars kl.13:30-16:00

Internetaccessen för Norum, Norra Sandåsen samt Brednoret kan bli påverkat under denna tid.

Senast uppdaterad: 12 mars 2018, 10:11:31

Avloppsmöte 12/3 är inställt!

Det planerade avloppsmötet den 12/3 kl 19:00 för fastighetsägare i Edfastmark är inställt på grund av för få anmälningar.

Berörda har möjlighet att närvara på mötet i Kålaboda byahus den 5/3 kl 19:00 istället förutsatt att man anmäler sig till Samhällsbyggnadskontoret innan.

Har man ej möjlighet att närvara men ändå vill ta del av information som tagits upp på mötet så går det bra att höra av sig till Samhällsbyggnadskontoret för mer information.

Senast uppdaterad: 9 mars 2018, 10:35:32

Kuvert-1200x800px

Undersökning: Hälsa på lika villkor

Hur ser hälsan ut i Västerbotten?

För att få svaret på den frågan går Folkhälsomyndigheten och Västerbottens läns landsting ut med en stor undersökning med frågor om hälsa och levnadsvanor.

Hälsan ser olika ut i landet, mellan olika delar av länet samtidigt som den också förändras över tid. Vilka sjukdomar är vanligare i städer än på landsbygden? Ökar eller minskar olika hälsoproblem? Vilka grupper är mest drabbade? Svaren på dessa frågor är viktiga, exempelvis för att förstå hur hälso- och sjukvården behöver utvecklas och hur individen själv kan påverka sin hälsa.

Därför gör Folkhälsomyndigheten regelbundet undersökningar om hälsa och levnadsvanor. Statistiska centralbyrån ansvarar för utskick och insamling av svar. I år deltar Västerbottens läns landsting med ett extra urval vilket innebär att totalt 10 000 personer i länet blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret. Dessa personer kommer få hem ett blått kuvert med såväl enkäten som mer information inom snar framtid.

Alla svar är viktiga.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar på frågorna, oavsett hur man mår. Alla svar tillsammans gör det möjligt att beskriva hälsosituationen i länet och i de enskilda kommunerna.

Resultatet bidrar till att vi kan prioritera förebyggande insatser. Ett aktuellt exempel är att den förra undersökningen visade att kvinnor i vissa grupper har en ökad riskkonsumtion av alkohol. Nu lyfter vi fram hur alkohol påverkar måendet och hälsan i kampanjen ”Blunda inte för riskerna”,
- Maria Falck, chef vid folkhälsoenheten på Västerbottens läns landsting

För mer information om undersökningen och den faktiska enkäten, klicka på följande länk som kommer ta er till Folkhälsomyndighetens hemsida (extern-länk).

Senast uppdaterad: 8 mars 2018, 17:25:45

Polisen_336x280

Vapenamnesti

Mellan den 1 februari och 30 april 2018 gäller en tillfällig vapenamnesti i Sverige. Då kan du som utan tillstånd har skjutvapen och ammunition lämna in det till polisen. Du kan vara anonym och kommer inte att straffas för innehavet.

I Robertsfors lämnas skjutvapen och ammunition säkrast in till Polisen under onsdagar mellan kl. 08.30-11.30.
Glöm inte att kontrollera att vapnet är oladdat!

Läs mer på Polisens hemsida genom följande länk (extern-länk) eller ring 114 14

Senast uppdaterad: 8 mars 2018, 14:42:58

ROBO – Hyresförhandling 2018

Efter förhandling har beslut tagits om en höjning på 1% för samtliga lägenheter m.m inom ROBO´s bestånd. Höjningen avser perioden 1/1 2018 – 28/2 2019. Garage/carportar och motorvärmare kommer att höjas med 20kr/ månad. Höjningen kommer inte tas ut retroaktivt, utan kommer att ske f.r.o.m 1/4 2018.

Senast uppdaterad: 8 mars 2018, 11:47:00

Kvalitetsförbättrande åtgärder i fibernätet

Kvalitetsförbättrande åtgärder i fibernätet medför kortare avbrott för 41 abonnenter i Norumsområdet med följande postadresser. Avbrotten kommer att ske under perioden 2018-02-09 08:00 – 10:00.

Brednoret, 91597 Bygdeå
Norra Sandåsen, 91597 Bygdeå
Norum, 91597 Bygdeå
Södra Norum, 91597 Bygdeå

Senast uppdaterad: 8 mars 2018, 10:09:59

Robfors_logo_A_färg

Tillkännagivande om Kommunfullmäktiges sammanträde 5 Mars

Under Kommunfullmäktige den 5 Mars hanterades ett flertal olika ämnen. Bland dessa tog fullmäktige beslut om en Överenskommelse med Landstinget tillsammans med de andra kommunerna i Västerbotten samt så antogs ”Strategi för hälsa”. Mer om dessa kan ni finna nedanför. Läs mer…

Senast uppdaterad: 6 mars 2018, 09:20:10

Kommunfullmäktige 2018-03-05

Idag sammanträder kommunfullmäktige ni kan följa sändningen live på följande länk (extern-länk)

Senast uppdaterad: 5 mars 2018, 13:04:41