Ändrade öppettider på Kommunkontoret mellan 22/12 - 29/12

Öppettider kommunkontoret

Under perioden 22/12 – 29/12 kommer kommunkontoret att ha begränsade öppettider för besök.

22/12 – Öppet till klockan 13.00.
27/12 – 29/12 – Öppet fram till kl.12.00. (Därefter endast bokade besök.)

Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Senast uppdaterad: 20 december 2017, 10:01:15

Information från trafikverket

Fel utfodring av rådjur leder till trafikolyckor

Trafikverket, Polisen och Länsstyrelsen i Västerbotten vill nu gemensamt uppmärksamma problemet med trafikolyckor som orsakas av felplacerad stödutfodring av rådjur.

Redan under senhösten och början av vintern har flera trafikolyckor skett, i samband med att rådjur korsar vägar för att komma till stödutfodring. Problemet med felaktigt placerad utfodring är nu så stort att Trafikverket, Polisen och Länsstyrelsen gemensamt vill uppmärksamma allmänheten.

  • Många som stödutfodrar rådjur gör det av godhet för att djuren inte ska lida, men de tänker inte på att de orsakar trafikolyckor, säger Mikael Lindholm, enhetschef underhåll distrikt nord väg, Trafikverket.
  • När rådjuren tvingas gå över vägar för att komma åt fodret leder det ofta till trafikolyckor med både skadade eller döda rådjur och i värsta fall personskador. Med en väl vald foderplats kan du istället leda bort rådjuren från trafikerade vägar, säger Joacim Lundqvist, biträdande regionansvarig NVR, Polisen.

Rådjuret är dåligt anpassat för snöförhållanden. Även under måttligt snörika vintrar är dödligheten i rådjursstammen hög, framför allt bland unga och gamla djur. Lämpliga vinterfoderplatser för rådjuren är i högstammig skog med fri sikt men gärna i anslutning till tätare, skyddande skog och vegetation. Svenska Jägareförbundet har råd och tips om hur du bäst utfodrar rådjur.

 

Senast uppdaterad: 14 december 2017, 14:51:53

Stöd Musikhjälpen 2017

Bygdeå- och Nybyskolans insamling till Musikhjälpen

Sedan den 28 september har Bygdeåskolan och Nybyskolan tillsammans jobbat med en insamling till Musikhjälpen. Bland annat har man genomfört en megaloppis i Tundalsskolans matsal, Robertsfors. Årets tema är Inget barn är till salu, och pengarna som samlas in kommer användas för att på olika sätt motarbeta sexhandeln med barn samt att hjälpa de drabbade barnen.

Elevernas insamling har nu passerat 60 000 kronor och nu tar man nytt sikte mot 70 000 kronor.

Lördag den 9 dec anordnar Nybyskolan en ny aktivitet där de ska försöka sälja överskottet som blev kvar från megaloppisen tillsammans med de armband som klasserna tillverkat, åk.6 kommer bjuda på luciatåg, musikskolan kommer spela och sjunga och klasserna kommer att sälja fika. Passa därför på att besöka Tingshuset i Ånäset på lördag. De håller öppet mellan kl.13-16.

Sveriges Radio Västerbotten var igår och besökte elever vid Nybyskolan. Vill du lyssna inslaget därifrån så finner du det på deras hemsida. Elevernas insamling har nu passerat 60 000 kronor (extern-länk).

Tisdagen den 12/12 klockan 10:00 kommer elever från skolorna att besöka glasburen på torget i Umeå för att överlämna pengarna som de samlat in.

 

Senast uppdaterad: 13 december 2017, 15:30:29

Robfors_logo_A_färg

Tillkännagivande om Kommunfullmäktiges sammanträde 4 December

Under måndagens Kommunfullmäktige diskuterades ett flertal olika ämnen. Några av de beslut som togs kan ni finna nedanför, så som Investeringsbudgeten för 2018 samt en motion om äldres möjlighet att äta lunch på Nysätragården.  Läs mer…

Senast uppdaterad: 4 december 2017, 16:43:13

20171201_074055 (2)

Medvetet arbetsmiljöarbete inom Städverksamheten

I Robertsfors kommun har arbetet med att förbättra sjukfrånvaron inom de kommunala verksamheterna varit ett ständigt fokus, vilket också kommer intensifieras framöver. Bland de verksamheter som har haft ett gediget arbetsmiljöarbete hittar vi Städverksamheten.

Städverksamheten blev 2013 åter en kommunal verksamhet och sedan dess har den varit under uppbyggnad. Helena Grahn, Städledare i Robertsfors kommun, berättar hur deras arbete började:

När jag kom tillbaka från min föräldraledighet 2014 och träffade medarbetarna var det speciellt en känsla som jag uppfattade: Stress. Medarbetarna upplevde en stor stress kring deras arbete, scheman och andra faktorer”.

För att bemöta dessa problem inledde Städverksamheten och Företagshälsan en utbildningsserie med stress och dess signaler, inverkan samt hur det kan förebyggas. Utbildningsserien fortsatte under hösten 2014. I samband med det gjordes också en översyn över alla objektstider. Utifrån denna översyn justerades medarbetarnas schema. En annan verksamhetsförändring som genomfördes var att storstäd och fönsterputs sker löpande året runt istället för att det som tidigare genomfördes under loven.

Andra åtgärder som Städverksamheten har satsat på är exempelvis deras höga skurmaskintäthet och Tvättcentralerna med deras ”Städklart-system”, vilka innebär att det arbetsrelaterade slitaget minskar och att det blir färre arbetsmoment för medarbetarna. Städverksamheten har även fortsättningsvis haft utbildningar inom exempelvis ergonomi, akut insjuknande, HLR, hjärtstartare, golvvård, maskinhantering och så vidare, med syftet att förbättra arbetsmiljön och säkerheten för de anställda.

Arbetsplatsträffarna (APT) är också en viktig komponent i arbetsmiljöarbetet, då de tillsammans har tagit fram möteskoncept där alla känner att de får göra sin röst hörd och på så vis kan hantera problem som har uppstått. Genom ett tillgängligt chefskap får medarbetarna även utanför APT en möjlighet att diskutera problem som uppstår, komma med förslag på lösningar till problem i arbetsmiljön eller annat som de vill lyfta enskilt.

Vi har en väldigt bra arbetsgrupp, som trots att de geografiskt är utspridda har en god gemenskap. Vi har en öppen kommunikation mellan varandra och de hör av sig när de märker att det är något som skulle kunna förbättras. Det är jättebra, då det är dem själva som vet vad som bäst påverkar deras vardag. Städverksamheten har under de senaste åren haft förhållandevis höga sjuktal, men de har nu trendmässigt börjat sjunka. Det är resultaten från vårt arbete som nu börjar visa sig.” – Helena Grahn

Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom städverksamheten fortsätter tillsammans med medarbetarna genom bland annat årliga skyddsronder, förbättrade arbetsredskap och fler utbildningar.

Senast uppdaterad: 1 december 2017, 11:31:52

Den gula sandcontainern utanför Återvinningsstationen i Robertsfors

Sand att hämta

Nu finns sand att hämta för alla medborgare i Robertsfors kommun! Ni hittar sanden vid ÅVS-stationerna i Robertsfors och Bygdeå samt vid brandstationen i Ånäset.

Har ni frågor kring detta så kontakta:
Johan Hedlund, GVA ingenjör
0934-14127, 070-377 41 27

Senast uppdaterad: 27 november 2017, 10:44:12

En lampa som har tänds

Tillväxtchecken

Är du kvinna, eller är född utanför Norden? Då kan du använda Länsstyrelsens check för att få ditt företag att växa. Du som driver företag och är kvinna eller du som har bott i Sverige i 10 år eller mindre kan ansöka om checken. Företaget ska ha maximalt 9 anställda.

Checken kan lämnas till företag i hela länet förutom Umeå tätort.

Ni kan använda checken till ”mjuka kostnader” så som konsultkostnader för produktutveckling, kostnader för affärsutveckling, särskilda marknadsföringsinsatser och särskilda utbildningsinsatser.

Ni kan få stöd för 75 % av era kostnader. 150 000 kr är det högsta stödbeloppet.

Ansök på minansokan.se under stöd till investeringar och företagsutveckling. Ansökningstiden går ut i mars 2018. Så, passa på att utveckla företaget!

För mer info kontakta Tobias Bergström handläggare företagsstöd. Tel: 010-225 44 95, alt: tobias [dot] bergstrom [at] lansstyrelsen [dot] se

Senast uppdaterad: 27 november 2017, 10:41:59

Skärmklipp - Sofia

Robertsfors kommun fortsätter stödja Sofia Lindberg i hennes elitsatsning längdskidor

Robertsfors kommun har beslutat att fortsätta stödja Sofia Lindberg under säsongen 2017/2018. Sofias elitsatsning i längdskidor marknadsför på ett fint sätt vår kommun och vi önskar henne stor lycka under årets säsong.

Elitbidrag kan lämnas till idrottslag i seriespel på elitnivå (handboll lägst div. 2, i fotboll lägst div. 2) samt individuella idrotter på elitnivå. Varje ansökan om stöd behandlas individuellt och ändamålet med bidraget är att möjliggöra för föreningar att stimulera elitpresterande lag och individer att delta framgångsrikt i tävlingssammanhang.

Senast uppdaterad: 21 november 2017, 10:30:31

pexels-photo-688019

Minska farliga utsläpp från brasan

Nu när vinterkylan är på gång börjar många elda i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Det många inte tänker på är dock att vedeldning gör att hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden. Hur stora utsläppen blir beror mycket på sättet man eldar. Därför sprider Robertsfors kommun nu information om hur en kan elda på ett sätt som minskar utsläppen.

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet.

För att minska utsläppen från vedeldning sprider nu Robertsfors kommun nya råd för vedeldning riktade till hushåll. Råden har tagits fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Råden utgår från senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare.

Viktiga saker att tänka på är att ha torr ved, god lufttillförsel och att stapla brasan luftigt. Sedan får en bäst förbränning och minst förorening om en tänder brasan i toppen.

  • Läs mer om råden och se film hos naturvårdsverket genom att klicka på följande länk (extern-länk).
  • Ladda ner en enkel utskriftsbar broschyr med tips och råd kring eldning genom att trycka på följande länk: Utskriftsversion Tänd i toppen.

Senast uppdaterad: 21 november 2017, 11:19:37

Balansera mera

Välkommen att testa din balans samt ta del av fallförebyggande råd. Träffa kommunens arbetsterapeuter/sjukgymnaster ute i butikerna torsdag 16/11.

Coop Ånäset kl 9 – 10.30
Ica Bygdeå kl 9 – 10.30
Ica Robertsfors kl 10-12

Senast uppdaterad: 13 november 2017, 10:51:44