poddcast_liggande

Vad kan en krislåda innehålla?

Hur klarar du ett långvarigt strömavbrott till exempel?

Se på filmen här nedanför så får du tips på vad du kan ha i en krislåda. Den 28 maj till den 3 juni är det Krisberedskapsvecka i Sverige. Kommuner och andra myndigheter informerar om samhällskriser och vad var och en kan göra för att vara förberedd.

(Film: Länsstyrelsen Västerbotten, Foto Om krisen kommer: MSB)

Senast uppdaterad: 28 maj 2018, 11:57:53

upp_ner_EL_980x240px (1)-1

Krisberedskapsveckan 2018

Den 28 maj – 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018. Krisberedskapsveckan är en nationell kampanjvecka som tillkommit för att få hushållen att reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om vid en kris eller svåra påfrestningar.
Läs mer…

Senast uppdaterad: 28 maj 2018, 09:55:18

En undersköterska håller i ett plasthjärta i sin hand

Sommarvikarier

Robertsfors kommun söker sommarvikarier inom bland annat äldreboende, hemtjänst, boendestöd, personlig assistans, HSL-enheten samt nattpatrull inom hemtjänst under juni, juli och augusti.

Rekrytering sker löpande. Jobben finns att söka på HR-support (extern-länk) under lediga jobb.

Senast uppdaterad: 24 maj 2018, 10:42:29

invigningsaffisch-01

Invigning för Broarnas Park!

Många är det som har sett såväl uppbyggnaden som slutförandet av Broarnas Park, ett initiativ som inleddes med ett medborgarförslag för att sedan övergå till en omfattande samverkan tillsammans med ett stort antal aktörer runtom Robertsfors kommun. Nu är det dags att ge Broarnas Park den invigning den förtjänar, vilket kommer äga rum den 31 maj klockan 17.00 vid just denna park.

Invigningen kommer innehålla uppvisningar, tal samt fika så passa på att svänga förbi!

Senast uppdaterad: 22 maj 2018, 17:12:52

pexels-photo-175753

Industriutbildning och kockutbildning på distans

Nu finns möjlighet att läsa industriteknik och restaurang- och livsmedel på distans. Arbetsmarknaden är mycket god inom båda dessa branscher. Du behöver vara 20 år för att gå dessa utbildningar.

Kontakta Lärcentrum för mer information:

Studie- och yrkesvägledare
Monica Lindgren
Telefon: 0934-141 77
monica [dot] lindgren [at] robertsfors [dot] se

Eller

Rektor
Hilda Vidmark
Telefon: 0934-141 75
hilda [dot] vidmark [at] robertsfors [dot] se

Du kan även ta del av mer information om Lärcentrum genom att  klicka på följande länk som tar dig till Lärcentrums sida: (intern-länk)

Senast uppdaterad: 22 maj 2018, 14:48:12

Information från trafikverket

Vägarbete på E4 mellan Bygdeå och Sikeå

Från måndag 21 maj kommer Trafikverket att inleda ett vägarbete på E4 mellan Bygdeå och Sikeå. Det är fundamenten för mittvajern som ska bytas ut på sträckan för att säkra vajerns funktion. Trafikstörningarna kommer att bli stora då en körbana kommer att stängas av vid platsen för det pågående arbetet. Fundamentbytet sker mitt på E4 och vi ber er därför att respektera hastigheten för att minska risken för olyckor. Arbetet beräknas färdigt i början av juli.

Senast uppdaterad: 18 maj 2018, 15:17:07

Kristoffer Hansson Bredband

Bredbandsutbyggnaden i Robertsfors kommun

2014 inleddes en ny satsning i Robertsfors kommuns arbeta att bygga ut bredbandet runtom i kommunen, i linje med de nationella målen. Satsningarna syftar till att ge möjlighet till en större del av kommunens befolkning att få tillgång till fibernät istället för äldre uppkopplingsalternativ. Läs mer…

Senast uppdaterad: 17 maj 2018, 09:20:08

Några barn ligger på en gräsmatta och tittar upp mot Robertsfors himlen

Sommarlovsaktiviteter 2018

Fram till den 31 maj kan föreningar och kommunala verksamheter söka bidrag för att ordna gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6-15 år. Aktivitetspengen kan sökas till olika typer av aktiviteter som riktar sig till målgruppen. Läs mer och ansök på Sommarlovsaktiviteter 2018 (intern-länk)

Senast uppdaterad: 15 maj 2018, 17:00:57

Valkuvert

Anmäl dig som röstmottagare!

Vill du arbeta som röstmottagare i Robertsfors kommun vid valet 2018?
Anmäl dig senast 20 maj.

Vill du vara en del av den demokratiska processen och hjälpa till vid valet den 9 september? Att arbeta som röstmottagare är en spännande och viktig roll. Du medverkar till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet och opartiskhet och kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt. Du måste ha fyllt 18 år och kunna genomgå en obligatorisk utbildning för röstmottagare vid ett (1) tillfälle innan valet. Vid 28 augusti och 4 september kommer sådana utbildningar erbjudas, samtliga vid kvällstid.

Arbeta på valdagen

Som röstmottagare under valdagen kommer få ingå i en större grupp med andra röstmottagare, som tillsammans fördelar arbetet över dagen och hjälps åt i vallokalen.  Du får ersättning för din arbetsinsats.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som röstmottagare ingår bland annat att:
• ta emot röster och pricka av i röstlängden
• hjälpa de väljare som ber om det
• granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning

Vallokaler i Robertsfors kommun
• Centrumhuset, Robertsfors
• Överklintens folketshus, Överklinten
• Nybyskolans matsal, Ånäset
• Bygdegården, Bygdeå

Anmälan
Senast den 20 maj 2018, anmäl så här:
E-post: clarence [dot] coulton [at] robertsfors [dot] org
Telefon: 070-270 36 75
Anmälningsblankett: finns hos Receptionen i Kommunhuset och här på webben (se nedanför). Den lämnar du till Receptionen eller skickar som brev till Robertsfors kommun: Storgatan 13, 915 81, Robertsfors.
Klicka på följande länk för att ladda ner anmälningsblanketten: (Anmälningsblankett-nedladdningslänk)

Om anmälan sker över e-post (och inte är en skannad och signerad version av anmälan) ska följande information skickas med:
- Namn
- Adress
- Telefonnummer
- Mail
- Vilka vallokaler du kan tänka dig att vara i under valdagen.
(Kompletterande underskrift m.m. kommer insamlas vid ett senare tillfälle).

Mer information
För mer information, kontakta antingen kommunens valsamordnare genom mailadressen nedanför eller genom telefon. Det är även möjligt att hitta mer information om valet på Valmyndighetens hemsida genom följande länk (extern-länk).
• Kommunens valsamordnare: clarence [dot] coulton [at] robertsfors [dot] se070-270 36 75 .

Användning av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande Personuppgiftslag. Dessa kommer enbart användas för i samband med sammanställandet av röstmottagare till valet 2018. Om du väljer att dra tillbaka din anmälan eller om du inte kommer anställas som valmottagare så kommer dessa uppgifter förstöras. Vid oegentligheter kopplat till dina personuppgifter har du som registrerad rätt att ge in klagomål till Datainspektionen alternativt ansvarig dataskyddsombud. Som registrerad har du även rätt till registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandling samt dataportabilitet av de berörda personuppgifterna. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Personuppgiftsansvarig
Robertsfors kommun
91531 ROBERTSFORS
Tel. 0934-14000
epost: kommun [at] robertsfors [dot] se
Org.nr: 212000-2551

Senast uppdaterad: 15 maj 2018, 12:01:31

Avloppsinventering i Fredriksfors och Kålaboda

Under vecka 21 kommer inventeringen av enskilda avlopp i Fredriksfors och Kålaboda att påbörjas. Det är planerat att inventera i Fredriksfors den 24 maj 2018 och i Kålaboda den 25 maj 2018. Kontakt kommer att tas med de som anmält att de vill delta vid inspektionen för att försöka komma överens om en lämplig tid. De avlopp som inte hinner inventeras under vecka 21 kommer fortlöpande inventeras allt eftersom. Är ingen hemma vid inventeringen så kommer en lapp att läggas i brevlådan att inventering har skett.

/Miljökontoret i Robertsfors kommun

Senast uppdaterad: 14 maj 2018, 10:45:50