Kristoffer Hansson Bredband

Bredbandsutbyggnaden i Robertsfors kommun

2014 inleddes en ny satsning i Robertsfors kommuns arbeta att bygga ut bredbandet runtom i kommunen, i linje med de nationella målen. Satsningarna syftar till att ge möjlighet till en större del av kommunens befolkning att få tillgång till fibernät istället för äldre uppkopplingsalternativ. Läs mer…

Senast uppdaterad: 17 maj 2018, 09:20:08

Några barn ligger på en gräsmatta och tittar upp mot Robertsfors himlen

Sommarlovsaktiviteter 2018

Fram till den 31 maj kan föreningar och kommunala verksamheter söka bidrag för att ordna gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6-15 år. Aktivitetspengen kan sökas till olika typer av aktiviteter som riktar sig till målgruppen. Läs mer och ansök på Sommarlovsaktiviteter 2018 (intern-länk)

Senast uppdaterad: 15 maj 2018, 17:00:57

Valkuvert

Anmäl dig som röstmottagare!

Vill du arbeta som röstmottagare i Robertsfors kommun vid valet 2018?
Anmäl dig senast 20 maj.

Vill du vara en del av den demokratiska processen och hjälpa till vid valet den 9 september? Att arbeta som röstmottagare är en spännande och viktig roll. Du medverkar till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet och opartiskhet och kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt. Du måste ha fyllt 18 år och kunna genomgå en obligatorisk utbildning för röstmottagare vid ett (1) tillfälle innan valet. Vid 28 augusti och 4 september kommer sådana utbildningar erbjudas, samtliga vid kvällstid.

Arbeta på valdagen

Som röstmottagare under valdagen kommer få ingå i en större grupp med andra röstmottagare, som tillsammans fördelar arbetet över dagen och hjälps åt i vallokalen.  Du får ersättning för din arbetsinsats.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som röstmottagare ingår bland annat att:
• ta emot röster och pricka av i röstlängden
• hjälpa de väljare som ber om det
• granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning

Vallokaler i Robertsfors kommun
• Centrumhuset, Robertsfors
• Överklintens folketshus, Överklinten
• Nybyskolans matsal, Ånäset
• Bygdegården, Bygdeå

Anmälan
Senast den 20 maj 2018, anmäl så här:
E-post: clarence [dot] coulton [at] robertsfors [dot] org
Telefon: 070-270 36 75
Anmälningsblankett: finns hos Receptionen i Kommunhuset och här på webben (se nedanför). Den lämnar du till Receptionen eller skickar som brev till Robertsfors kommun: Storgatan 13, 915 81, Robertsfors.
Klicka på följande länk för att ladda ner anmälningsblanketten: (Anmälningsblankett-nedladdningslänk)

Om anmälan sker över e-post (och inte är en skannad och signerad version av anmälan) ska följande information skickas med:
- Namn
- Adress
- Telefonnummer
- Mail
- Vilka vallokaler du kan tänka dig att vara i under valdagen.
(Kompletterande underskrift m.m. kommer insamlas vid ett senare tillfälle).

Mer information
För mer information, kontakta antingen kommunens valsamordnare genom mailadressen nedanför eller genom telefon. Det är även möjligt att hitta mer information om valet på Valmyndighetens hemsida genom följande länk (extern-länk).
• Kommunens valsamordnare: clarence [dot] coulton [at] robertsfors [dot] se070-270 36 75 .

Användning av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande Personuppgiftslag. Dessa kommer enbart användas för i samband med sammanställandet av röstmottagare till valet 2018. Om du väljer att dra tillbaka din anmälan eller om du inte kommer anställas som valmottagare så kommer dessa uppgifter förstöras. Vid oegentligheter kopplat till dina personuppgifter har du som registrerad rätt att ge in klagomål till Datainspektionen alternativt ansvarig dataskyddsombud. Som registrerad har du även rätt till registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandling samt dataportabilitet av de berörda personuppgifterna. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Personuppgiftsansvarig
Robertsfors kommun
91531 ROBERTSFORS
Tel. 0934-14000
epost: kommun [at] robertsfors [dot] se
Org.nr: 212000-2551

Senast uppdaterad: 15 maj 2018, 12:01:31

Avloppsinventering i Fredriksfors och Kålaboda

Under vecka 21 kommer inventeringen av enskilda avlopp i Fredriksfors och Kålaboda att påbörjas. Det är planerat att inventera i Fredriksfors den 24 maj 2018 och i Kålaboda den 25 maj 2018. Kontakt kommer att tas med de som anmält att de vill delta vid inspektionen för att försöka komma överens om en lämplig tid. De avlopp som inte hinner inventeras under vecka 21 kommer fortlöpande inventeras allt eftersom. Är ingen hemma vid inventeringen så kommer en lapp att läggas i brevlådan att inventering har skett.

/Miljökontoret i Robertsfors kommun

Senast uppdaterad: 14 maj 2018, 10:45:50

Byte av mätare i Överklinten 16 maj

Onsdag 16 maj mellan 09:00-10:00 kommer Skellefteåkraft arbeta med mätarbyten i Överklinten. Mätare kommer bytas i tekniknoden vilket kommer påverka internetleveransen i Överklinten, Selsfors samt Rislandet.

Senast uppdaterad: 9 maj 2018, 13:31:30

msb_varflod_103600

Klass 1-varning utfärdad för länets kust- och inland

I nuläget gäller klass 1-varning för höga flöden små och medelstora vattendrag i kust- och inland (inte fjäll) i Västerbotten. SMHI bedömer att detta troligen kommer uppgraderas till en klass 2-varning för höga flöden i små och medelstora vattendrag för kusten och inlandet i mitten eller slutet av veckan. Utvecklingen följs noggrant och
om läget förvärras kommer myndigheterna och aktörerna i länet att samverka.

Som fastighetsägare har du eget ansvar för att skydda dig själv och din egendom. Om din fastighet är i farozonen kan det därför vara läge att planera för åtgärder. Saker man kan göra enligt MSB är bland annat:

  • Kontrollera att diken i angränsning till tomten fungerar och har avrinning.
  • Flytta bilen om den står lågt placerad.
  • Hyr eller köp en pump i god tid innan översvämning hotar.
  • Det kan lätt bli översvämning i källarutrymmen. Ställ därför upp sådant som står på golvet på hyllor eller flytta dem någon annanstans.
  • Avled vatten genom att gräva ett dike eller bygg en barriär. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sedan täcka den med plast.
  • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden

Och vid en översvämning kan viktiga samhällsresurser bli särskilt belastade, därför är det viktigt att följa vårflodsutvecklingen. Mer information kan ni finna genom länkarna nedanför.

SMHI – aktuella varningar Robertsfors kommun (extern-länk)

Krisinformation.se om vårfloden (extern-länk)

DinSäkerhet.se – Skydda ditt hus mot översvämning (extern-länk)

Kom ihåg att vid en akut nödsituation ska ni ringa 112.

Senast uppdaterad: 8 maj 2018, 17:46:01

Påverkan på internetleverans i Granskär & Ulldalsviken 14 maj

Den 14 maj mellan 08:00-09:00 kommer Skellefteåkraft arbeta med mätarbyten i Granskär. Mätare kommer bytas i tekniknoden vilket kommer påverka internetleveransen i Granskär samt Ulldalsviken.

Senast uppdaterad: 8 maj 2018, 12:02:08

Påverkan av internetleverans 9 maj och 15 maj

Under vecka 19 och 20 kommer några aktiviteter runtom i kommunen kunna komma att påverka internetleveransen i vissa geografiska områden.

Den 9 maj mellan 13:00-15:00 kommer Skellefteåkraft stänga av strömmen i Norum vilket kommer påverka internetleveransen i Norum, Södra Norum, Brednoret samt Norra Sandåsen.

Den 15 maj mellan 08:00-12:00 kommer Robertsfors kommun själva genomföra kvalitetsförbättrande åtgärder i centrala Robertsfors vilket kommer påverka internetleveransen till Storgatan 33A, 35, 37 samt 39.

Senast uppdaterad: 7 maj 2018, 15:04:36

Vattenavstängning torsdag 7/6

Torsdag 7/6 kl 14:00- ca 20:00
Området som berörs är är från Nyvik i norr till Norum i söder.
Personer skrivna på fastighet ska ha fått sms avisering, har ni inte ett telefonnummer registrerat så gör det manuellt via kommunens hemsida/ Felanmälan

Senast uppdaterad: 11 juni 2018, 09:02:12

Nya telefontider för miljökontoret fr.o.m 2 maj

Fr.o.m. 2 maj kommer miljökontoret börja med nya telefontider. Måndag till fredag kl. 8.00-12.00 Ärenden föredras att inkomma via mailen miljokontoret [at] robertsfors [dot] se

Senast uppdaterad: 3 maj 2018, 10:30:55