Feriearbeten för ungdomar sommaren 2015

Företagare och föreningar! Ungdomar vill komma ut i arbete i sommar.  Då kan ni få stimulansbidrag från kommunen. Målgrupp är i första hand elever i årskurs 9, därefter gymnasieelever i årskurs 1.

Lediga feriearbeten anmäls på särskild blankett som finns på hemsidan under lediga jobb och skickas till personalkontoret.

Arbetsgivarens anmälan bör göras så snart som möjligt, senast 17 april. Anvisning till ungdomar sker under maj månad. De arbetsgivare som får ungdomar anvisade, får i samband med det en blankett för rekvisition av stimulansbidrag.

Senast uppdaterad: 20 mars 2015, 12:46:28

Robertsfors kommun kommer att delta i Earth hour 2015

Robertsfors kommun släcker för en ljusare framtid

Lördagen den 28 mars mellan 20:30-21:30 är det dags för Earth Hour. Robertsfors kommun deltar genom att släcka belysningen i kommunhuset samt gatubelysningen i Robertsfors samhälle.

Sedan starten 2007 har Earth Hour vuxit till världens största miljömanifestation. Syftet med eventet är att uppmärksamma klimatfrågan och att sätta press på världens makthavare att agera mer kraftfullt mot klimatförändringarna. För att tillsammans med Robertsfors kommun ta ställning för klimatet kan du också delta genom att släcka lamporna i din bostad.

Så ladda med levande ljus och passa på att ha en mysig stund samtidigt som du gör en insats för klimatet! Om du vill kan du redan nu anmäla ditt deltagande i Earth Hour här, Anmäl deltagande (extern-länk).

Senast uppdaterad: 13 mars 2015, 10:23:23

Februari: Robertsforsmodellen

Robertsforsmodellens fokusområden för att mildra effekterna av Element Six nedläggning är Nya jobb, utbildning samt starta eget.

Starta eget.

En rådgivningsfunktion för nya företagare är nu på plats och den praktiska rådgivningen kommer att ges av Lars G Carlsson som har många års erfarenhet inom området. Lars kommer att ha sitt kontor på övre våningen i lokalen ”The globe”, den gamla församlingsgården som numera fungerar som ungdomsgård. Lars kommer att finnas i Robertsfors efter behov vilket innebär att vi planerar in 3-4 rådgivningstillfällen per dag. De som vill träffa Lars kontakt mig med en begäran om rådgivning på telefon 0934-14001 , mobil 0706-111700 eller via e-post olof [dot] norberg [at] robertsfors [dot] se och vi kommer därefter att meddela dag och tid. Rådgivningen kommer att ske konfidentiellt och är helt kostnadsfri för alla boende i Robertsfors kommun.

Det är flera saker som måste klarläggas med utgångspunkt från de arbetsmarknadsprognoser vi ser. Hur kan vi matcha framtidens arbetsmarknad med den befintliga utbildningsnivån och yrkeserfarenheten? Vi har identifierat vilka huvudsakliga rekryteringsproblem våra arbetsställen i kommunen i huvudsak har mött. Målsättningen är att vi så snart det är möjligt skall kunna få fram en bild av hur utbildningsbehovet ser ut för att kunna matcha framtidens rekryteringsbehov och att därefter kunna dimensionera och säkerställa resurser för utbildning. Vi avser också att ansöka om medel från den Europeiska Socialfonden för att underlätta finansiering av utbildningsbehovet.

Nya jobb.

Vi har ett antal företag där vi för samtal om etablering. Dessa samtal sker dock i ett tidigt skede och vi är idag långt från någon realiserad etablering.

Under December 2014 kontaktades 194 arbetsställen i kommunen och gavs möjlighet att besvara en frågeenkät med fokus på frågeställningarna tillväxtvilja och hinder för tillväxt. Tyvärr fick vi bara svar från 36 % av de tillfrågade men vi tror dock att dessa svar ger en representativ bild av hur näringslivet i Robertsfors idag ser på sin situation. Svaren är nu sammanställda och summerade i en föreslagen handlingsplan.

Under Februari månad kommer vi att lägga in en ansökan till Region Västerbotten och Tillväxtverket där vi presenterar det näringslivmässiga utvecklingsbehovet för samtliga Umeå kranskommuner med en begäran om finansieringsstöd för att under tre år aktivt arbeta med att stimulera tillväxt och att riva hinder för tillväxt. Genomförandet av den handlingsplan som finns framtagen för Robertsfors kommun är helt beroende av den finansiering som vi hoppas beviljas av Region Västerbotten och Tillväxtverket.

Senast uppdaterad: 16 februari 2015, 11:44:12

Robertsfors kommun gratulerar IFK Åkullsjön till SM-bronset i futsal.

IFK Åkullsjön kunde efter att ha kört över IK Gauthiod i matchen om 3:e pris med 6-1 plocka hem bronsmedaljen till Västerbotten.

Vi har idag ca 170 ideella föreningar i Robertsfors. Bredden är stor och de flesta är på något sätt inblandade i någon förening vare sig det rör sig om Kultur eller Fritid.  Det här är ytterligare ett erkännande att man med småmedel, hård träning och ett hemvävt gäng med spelare i blandade åldrar kan röna enorma framgångar nationellt.akullsjon

Senast uppdaterad: 16 februari 2015, 09:17:44

Rapporten från SKL och Socialsyrelsen vilar på bordet

Sveriges bästa äldreomsorg!

För femte gången presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Ett resultat som för Robertsfors kommuns del visar på att vi fortsatt är i topp bland landets 290 kommuner och bäst i Västerbotten!

Årets rapport belyser kvaliteten på vården och omsorgen utifrån olika perspektiv och områden. Rapporten ger en bred bild av både vården och omsorgen om äldre.

Robertsfors kommuns särskilda boenden hamnar på en fantastisk 3:e plats bland landets 290 kommuner. Indikatorer som sticker ut är att tryggheten är bra, bemötande, miljön och den sociala gemenskapen, aktiviteter och maten.

Hemtjänsten hamnar på en hedrande 23 plats av Sveriges 290 kommuner. Det som är riktigt bra är Bemötande, Tillräckligt med tid för brukare, möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål samt möjlighet att själv påverka tider och hemtjänst.

Rapporten i sin helhet finner ni på http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-4

Senast uppdaterad: 24 februari 2015, 08:36:15

Topp 3 i SM i telefoni

Topp 3 inom SM i telefoni!

Robertsfors kommun placerade sig på topp 3 inom SM i telefoni i klassen ”kommunspecial”. Övriga Nominerade i kategorin var: Bodens kommun och Bjurholms kommun. Bjurholms kommun vann första priset i tävlingen. För Robertsfors kommun var det mycket hedrande att vara topp 3 i Sverige. Vi jobbar hårt varje dag på att ge en bra service till våra medborgare.

Företaget Q Survey genomför undersökningarna och i klassen KommunSpecial ringer professionella undersökare 100 samtal till kommunväxeln, uppger ett ärende för telefonisten och kopplas sedan vidare till önskad förvaltning där även respondenten bedöms.

Det är ett kvalitetserkännande av vårt gemensamma regionarbete med växeln i Bjurholm, ett kvalitetserkännande av vår medborgarservice (Kerstin Bygdemark) samt alla våra tjänstemän dit samtalen kopplats.

Läs mer under: smitelefoni.se

Senast uppdaterad: 24 februari 2015, 08:36:01

Boken: Robertsfors+Musik=SANT

I början av 2015 kommer boken Robertsfors+Musik=SANT att ges ut. En bok kring musiklivets utveckling i Robertsfors kommun och musikskolans 55 åriga verksamhet. Det är Karl-Martin Munter som skrivIt denna i samverkan med projektgruppen Robertsfors+Musik=SANT. Du kan redan idag förbeställa boken genom att besöka följande formulär: Beställ boken Robertsfors+Musik=SANT .

 

 

 

Senast uppdaterad: 28 januari 2015, 10:08:22

3435769_2048_1152

Tundalsskolan vidare till Semifinal i ”Vi i Femman”!

Efter en hård och jämn kamp vann klass 5A från Tundalsskolan mot Morö Backe skolans 5B med 31 poäng mot 28. Nu väntar ytterligare en hård kamp den 27:e i den lokala finalen som anordnas i Västerbotten mot Innertavle. Klassens glada och stolta mentor Bodil Mellberg berättar:

- Det är oerhört roligt att klassen får vara med på det här, och att de är så pass duktiga! Det här har stärkt sammanhållningen i klassen oerhört då alla ställer upp på olika sätt så som att skapa en hejaramsa, ha många diskussioner och tränar på att hålla i presentationer. Alla ser fram emot de kommande matcherna, men fram tills dess är det hårdträning med nutidsfrågor och annat som gäller!

Robertsfors kommun vill än en gång både gratulera klass 5A till den fantastiska vinsten samt önska dem lycka till inför den kommande matchen!

För mer information samt att kunna lyssna på matchen:

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3033&grupp=4501

Senast uppdaterad: 16 januari 2015, 11:06:27

smhi

SMHI klass 2 varning vid Robertsfors kustområde

 

SMHI överväger att utfärda en klass 2 varning vid Robertsfors, Skellefteå och Nordmalings kustområde med prognosen att vattenståndet kommer höjas med ungefär en meter natten till fredagen (mellan 15 – 16 jan). Vattenståndet ska återgå till normala nivåer under lördagen. Det finns fortfarande mycket is på olika områden och detta kan skada eventuella bryggor, båtar med mera som befinner sig vid kusten. Robertsfors kommun uppmanar alla som har egendom eller liknande som kan skadas att vidta åtgärder.

 

Senast uppdaterad: 15 januari 2015, 11:13:04

Nyföretagarrådgivning 2015

Almi lade ner sin rådgivning till nyföretagare, Entreprenörscentrum, vid årsskiftet och Robertsfors kommun har därför engagerat Lars G Carlsson att stötta personer i kommunen som har idéer till nyföretagande fram till dess en ny permanent lösning för motsvarande rådgivning har hittats.

Lars G Carlsson är Diplomerad rådgivare och har under perioden 1967 till 2005 haft olika ledande befattningar inom näringslivet bl.a. som VD inom bil & fordonsbranschen samt inom hotell & restaurang.

Från 2006 har Lars varit verksamhetsansvarig & rådgivare vid Nyföretagarcentrum i Skellefteå med uppdrag att medverka till att personer med en affärsidé ges stöd att utforma en affärsplan och insikt om vad det innebär att driva ett eget företag. Från 2006 har Lars G Carlsson och Nyföretagscentrum i Skellefteå medverkat till över 700 företag i Skellefteå, varav ca en tredjedel är aktiebolag.

Coompanion har en motsvarande rådgivningsfunktion men mer riktat mot bildandet av kooperativ och socialt företagande. Verksamhetsledare Roger Filipsson kommer även att informera om deras verksamhet och hur Coompanion kan bistå med rådgivning.

Den 13:e Januari klockan 18:00 inbjudes alla som är nyfikna, och vill veta mer, till Centrumhuset i Robertsfors där Lars G Carlsson samt Roger Filipsson informerar om sig själv och vad dom kan stötta med för ett utvecklat nyföretagande inom Robertsfors kommun.

Alla är välkomna.

Senast uppdaterad: 7 januari 2015, 10:15:55