Fler gode män behövs till ensamkommande flyktingbarn

Med anledning av det ökande antalet ensamkommande asylsökande barn som kommer till Robertsfors kommun är vi i behov av fler personer som vill bli god man.

Som god man åt ett ensamkommande barn har du i uppdrag att företräda barnet vid myndighetskontakter samt ansvara för barnets ekonomi. Du ska i vårdnadshavares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. Det innebär bland annat besluta om skolgång, delta vid utredningar hos Migrationsverket, socialtjänsten och Polisen. Du ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet. Det gör boendet där barnet bor. Som god man blir ditt uppdrag att bevaka barnets rättigheter och vara spindeln i nätet mellan olika myndigheter.

Efter att du anmält ditt intresse kommer vi bjuda in till en introduktionsträff där du får lära dig mer om uppdraget som god man.

Anmäl ditt intresse under lediga jobb på www.umea.se/jobb

Lär dig mer om uppdraget i Sveriges kommuner och landstings webbutbildning https://adobeconnect.skl.se/godman

Kontakt Överförmyndarkontoret
Linda Storm, 090-16 28 68, 070-227 03 48  linda [dot] storm [at] umea [dot] se
Jessica Wikström, 090-16 31 21, jessica [dot] wikstrom [at] umea [dot] se
Martin Åhman 090-16 28 63, 070-699 88 55, martin [dot] ahman [at] umea [dot] se
Anita Wirén Konstantis 090-16 11 74, 070-633 73 34, anita [dot] wiren [dot] konstantis [at] umea [dot] se

 

Senast uppdaterad: 5 november 2015, 10:45:09

Du kan nu ta del av programmet för Kulturlovsveckan.

Kulturlovet 2015

Efter en fantastisk kulturvecka med besöksrekord på många ställen är det nu dags för Kulturlovsveckan 2015! Kulturlovsveckan riktar sig till barn och ungdomarna i alla möjliga åldrar. Bland annat anordnas öppet hus på ridklubben Sandgärdan, gratis bad på badhuset och självförsvarsutbildning på fritidsgården för att nämna några grejer.  Du kan ladda hem programmet i sin helhet: Kulturlovet 2015 (pdf-dokument).

Senast uppdaterad: 26 oktober 2015, 10:52:35

Kulturveckan kör vidare!

Biopremiär!

Kulturveckan kör vidare och hittills har det varit höga besökssiffror på många arrangemang, fantastiskt kul! Ikväll öppnar biografen i Robertsfors upp igen med filmen PAN som också har biopremiär. Filmen börjar kl.19.00. Biljetter köps på plats och börjar säljas 30-40min innan visningen. Välkommen!

Senast uppdaterad: 23 oktober 2015, 15:46:35

Anläggnings- och inventariebidrag 2019

Nu är det dags att söka anläggnings- och inventariebidrag inför säsongen 2019. Ansökan skall inges skriftligen till Tillväxtsektorn före den 11 november 2018. Läs mer…

Senast uppdaterad: 23 oktober 2018, 14:38:12

kulturveckan-webb

Kulturveckan 2015

I början av veckan har programmet för Kulturveckan v.43 färdigställts och skickats på tryck. Utdelning kommer att ske till samtliga brevlådor i Robertsfors kommun under nästa vecka. Men du kan redan nu ta del av programmet digitalt genom att ladda ner det här: Kulturveckan 2015 (pdf-dokument). Samtliga evenemang under Kulturveckan finns också publicerade på www.visitrobertsfors.se

Senast uppdaterad: 15 oktober 2015, 09:57:46

Rapporten från SKL och Socialsyrelsen vilar på bordet

P4 Västerbotten besöker Lövluden

I februari rapporterade vi om att Robertsfors kommun är fortsatt i topp bland landets 290 kommuner och bäst i Västerbotten gällande äldreomsorg. Idag gjorde P4 Västerbotten ett besök hos äldreboendet Lövlunden i Robertsfors med anledning av resultatet. Du kan lyssna på inslaget i sin helhet på Robertsfors äldreboende bäst i länet (extern-länk).

 

Senast uppdaterad: 13 oktober 2015, 11:28:39

Flyktingsituationen i Västerbottens län

Det fortsätter att komma rekordmånga asylsökande till Sverige. I september månad hade 24 306 personer sökt asyl i Sverige och under augusti 11 744. Västerbottens län berörs av strömmarna av människor in i Europa och Sverige. Förutom de asylsökande så passerar ett stort antal så kallade transiterande personer/flyktingar länet på genomresa i Sverige till annat land. Under de tre senaste veckorna har ca 500-700 flyktingar/dygn passerat Umeå med nattåg.

I länet är tillfälliga anläggningsboenden s.k ABT-boenden på gång att öppnas. Det är i dagsläget klart med 4 ABT-boenden. Vindeln, Åsele, Lycksele samt Sorsele kommer tillsammans ha ca 700 ABT-platser tillgängliga, varav 90 av dessa tillgängliga inom två veckor.

Vad gör kommunen?

Robertsfors kommun bevakar situationen och deltar kontinuerligt i regionala veckomöten där lägesbild ges från Migrationsverket, Länsstyrelsen, Polisen och andra berörda parter.

Samordningsgrupp

Robertsfors kommun har också startat upp en samordningsgrupp som har regelbundna möten. Syftet med gruppen är att förbereda kommunen inför ett eventuellt mottagande av asylsökande. I gruppen sitter personal med ansvar för lokaler, omsorg, information, räddning och integration.

Inventering av akutplatser

På uppdrag av Migrationsverket har Länsstyrelserna i landet begärt en inventering i alla kommuner om tillfälliga akutboenden inför ett tänkbart scenario med ett stort antal asylsökande där Migrationsverkets egna platser ej räcker till. På Länsstyrelsen Västerbottens hemsida finns mer information om det och även sammanställningen över inventeringen i Västerbotten. Länk till Länsstyrelsen Västerbotten

Ansvar och roller

Länsstyrelsen har en samordningsroll

Länsstyrelsen arbetar för att stödja och underlätta samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter inom länet, samt med att samordna information till allmänhet och media.

Migrationsverket ansvarar för asylsökningar

Migrationsverket ansvarar för att registrera asylsökande och att utreda asylansökningar. De ordnar även mat och boende för de asylsökande som inte kan ordna det själva.

Kommunerna ansvarar för ensamkommande flyktingbarn

Kommunerna har en central roll på flera områden. De har ansvaret för ensamkommande flyktingbarn (barn som kommer utan vårdnadshavare) och ett ansvar för mottagande av nyanlända som har fått uppehållstillstånd.

Polisen ansvarar för den illegala invandringen

De personer som vistas i Sverige illegalt faller under polisens ansvarsområde.

Är du en av dem som vill bidra med något men inte riktigt vet hur och med vad så är du välkommen att kontakta kommunen för information och vägledning.

Mer information

Länsstyrelsen Västerbottens information om flyktingsituationen

Krisinformation.se – frågor och svar från myndigheter gällande flyktingsituationen

Migrationsverkets information om varför asylsökandet ökar just nu

Migrationsverkets information om asylsökande

Kontaktperson:

Magnus Hansson
Koncernstrateg
mah [at] robertsfors [dot] se
0934-14112

Senast uppdaterad: 9 oktober 2015, 12:18:26

Informationsmöte ang. avloppsinventering

Informationsmöte ang. avloppsinventering i Robertsfors kommun

Plats: Folkets hus, Överklinten
Datum och tid: 15 oktober kl.18.00

Mötet inleds med en information om bakgrund och syfte med tillsynen av avlopp. Efter informationen finns möjlighet att ställa frågor. Enskilda ärenden kommer inte att diskuteras.

Miljöinspektörer och arbetsledare VA finns på plats. Välkommen!

Senast uppdaterad: 9 oktober 2015, 08:40:46

Dage Munter, vd på MTAB, och Torbjörn Halvardsson, regionchef Företagarna i Västerbotten samt kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson utanför MTAB:s lokaler i Robertsfors

Robertsfors – Årets företagarkommun!

Branschorganisationen Företagarna har utsett årets företagarkommun i Västerbotten. Efter att ha klättrat hela 261 placeringar i riket tillfaller priset Robertsfors! I tre av de fyra kategorierna rankas kommunen bland de 90 främsta. Bäst lyckas man när det gäller kreditvärdighet där 69 procent av kommunens företag fått en ökad kreditvärdighet, vilket ger Robertsfors första platsen i kategorin i hela riket. I tre av fyra kategorier rankas Robertsfors bland de 90 främsta.

Ifjol placerade sig Robertsfors på plats 287 i riket. I år har man klättrat hela 261 placeringar och placerar sig på plats 26 i riket. En fantastisk klättring! De tre omsättningsmässigt största aktiebolagen i Robertsfors är Elementsix AB, Cue Dee AB samt Mellanbygdens Transport AB (MTAB).

På presskonferensen delades ett diplom ut till MTAB, som fick stå som representant för de aktiebolag inom Robertsfors kommun som haft den bästa utvecklingen i länet mellan bokslutsåren 2013 och 2014. På bilden syns från vänster Torbjörn Halvardsson, regionchef Företagarna i Västerbotten, Dage Munter, vd på MTAB samt kommunstyrelsen ordförande Patrik Nilsson.

Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året. Du kan här ladda hem rapporten och läs mer om resultatet: ÅFK Västerbottens län 2015 (pdf-dokument) . Ta del av Power-Point presentationen från presskonferensen: ÅFK2015 Västerbotten (pdf-dokument).

Senast uppdaterad: 30 september 2015, 16:31:36

Fagerliden ÅVC ändrar öppettider

Från Torsdag 1/10 gäller vinterns öppettider på Fageriden ÅVC

Måndag  11:30-19:30
Onsdag  07:30-15:30
Torsdag  07:30-15:30

Välkomna!

Senast uppdaterad: 29 september 2015, 14:38:49