Nominera till ungdomsstipendium

Ungdomsstipendium

Stipendiet på 10 000 kronor utdelas till ungdom eller grupp av ungdomar som genom sitt kunnande/agerande – idrottsligt, kulturellt eller på annat sätt – gett kommunen god PR.

Vi vänder oss till Dig som kommunmedborgare att komma in med förslag till lämplig kandidat/kandidater. Med
förslaget måste en skriftlig motivering följa. Stipendieförslag skickas senast den 15 maj 2015 till:
Robertsfors kommun, Kommunledningskontoret
Eva Marklund, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors

Senast uppdaterad: 27 april 2015, 10:05:52

Inbjudan till ett möte om att vara Flyktingguide/språkvän

Inbjudan flyktingguide/språkvän

Välkommen till en inspirerande kväll där du får veta vad det innebär att vara flyktingguide/språkvän i Robertsfors. Läs mer…

Senast uppdaterad: 21 april 2015, 08:55:34

Simskola 2015

Robetsfors kommun och Umeå Simsällskap arrangerar sommarsimskola på badhuset i Robetsfors. Simskolan pågår måndag-fredag vecka 25-26 (förutom midsommarafton). Målgrupp är barn födda 2006-2008.

Mål med kursen:

Är att barnen ska få vattenvana, lära sig bröstsim, livräddningsryggsim samt grundläggande livräddning.

Information om simskolan kan du läsa här och intresseanmälan görs via den här länken https://umesim.kanslietonline.se/nytt-konto/. De är först till kvarn som gäller men vi prioriterar de barn som är i störst behov av simundervisning. Därför är de inte säkert att den som anmält sig först, får en plats. Sista anmälningsdag är 26/4-15. Om platserna tagit slut kan du boka in ditt barn på köplats.

Om ditt barn är i behov av taxi, då bokar du in barnet i de område ni tillhör, annars bokar du någon av de grupper som är markerade ”ej taxi”. För att underlätta för taxi är de en upphämtning/avlämningsplats (hemma vid dörren eller t.ex. på fritids) som gäller för hela kursen (är barnen på olika platser får ni själva skjutsa dem till den plats ni valt).

Avgiften för sommarsimskolan är 250 kr, detta faktureras av Robertsfors kommun i samband med att anmälan är bekräftad.

Information om hur simskolan går till skickas ut via mejl i samband med att vi meddelar om ditt barn fått plats.

Om du har frågor om simskolan, då är du välkommen att mejla uss [dot] simskola [at] gmail [dot] com eller ringa 072-241 39 10 och om du har frågor om taxi, ring 0934-105 80.

 

Senast uppdaterad: 25 mars 2015, 08:40:16

Håll Sverige Rent

Var med och håll Robertsfors kommun rent i vår!

I år deltar Robertsfors kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp – både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. 2014 deltog över 750 000 hjältar runt om i landet!

Från och med 1 februari är anmälningen öppen till Håll Sverige Rents Skräpplockardagar för skola & förskola, Håll Sverige Rents Clean-Up Land och Håll Sverige Rents Clean-Up Kust.

Anmäl er på www.hsr.se/2015. Skräpplockaraktiviterna pågår hela våren, fram till Världsmiljödagen den 5 juni.

Robertsfors kommun är ansluten till aktionen och vi stöttar invånarna i kommunen genom att kommunen distribuerar material. Sista datum för anmälan för att få ta del av materialet är den 3 maj och sedan sker skräpplockningen v.20.

Var med du också i kampen mot skräpet! Håll Sverige Rents skräpplockaraktiviteter är också ett bra tillfälle för skolor och förskolor att arbeta pedagogiskt med frågor som nedskräpning, återvinning och konsumtion. Tillsammans visar vi att nedskräpning är onödigt och fel!

Senast uppdaterad: 30 mars 2015, 08:47:27

Feriearbeten för ungdomar sommaren 2015

Företagare och föreningar! Ungdomar vill komma ut i arbete i sommar.  Då kan ni få stimulansbidrag från kommunen. Målgrupp är i första hand elever i årskurs 9, därefter gymnasieelever i årskurs 1.

Lediga feriearbeten anmäls på särskild blankett som finns på hemsidan under lediga jobb och skickas till personalkontoret.

Arbetsgivarens anmälan bör göras så snart som möjligt, senast 17 april. Anvisning till ungdomar sker under maj månad. De arbetsgivare som får ungdomar anvisade, får i samband med det en blankett för rekvisition av stimulansbidrag.

Senast uppdaterad: 20 mars 2015, 12:46:28

Robertsfors kommun kommer att delta i Earth hour 2015

Robertsfors kommun släcker för en ljusare framtid

Lördagen den 28 mars mellan 20:30-21:30 är det dags för Earth Hour. Robertsfors kommun deltar genom att släcka belysningen i kommunhuset samt gatubelysningen i Robertsfors samhälle.

Sedan starten 2007 har Earth Hour vuxit till världens största miljömanifestation. Syftet med eventet är att uppmärksamma klimatfrågan och att sätta press på världens makthavare att agera mer kraftfullt mot klimatförändringarna. För att tillsammans med Robertsfors kommun ta ställning för klimatet kan du också delta genom att släcka lamporna i din bostad.

Så ladda med levande ljus och passa på att ha en mysig stund samtidigt som du gör en insats för klimatet! Om du vill kan du redan nu anmäla ditt deltagande i Earth Hour här, Anmäl deltagande (extern-länk).

Senast uppdaterad: 13 mars 2015, 10:23:23

Februari: Robertsforsmodellen

Robertsforsmodellens fokusområden för att mildra effekterna av Element Six nedläggning är Nya jobb, utbildning samt starta eget.

Starta eget.

En rådgivningsfunktion för nya företagare är nu på plats och den praktiska rådgivningen kommer att ges av Lars G Carlsson som har många års erfarenhet inom området. Lars kommer att ha sitt kontor på övre våningen i lokalen ”The globe”, den gamla församlingsgården som numera fungerar som ungdomsgård. Lars kommer att finnas i Robertsfors efter behov vilket innebär att vi planerar in 3-4 rådgivningstillfällen per dag. De som vill träffa Lars kontakt mig med en begäran om rådgivning på telefon 0934-14001 , mobil 0706-111700 eller via e-post olof [dot] norberg [at] robertsfors [dot] se och vi kommer därefter att meddela dag och tid. Rådgivningen kommer att ske konfidentiellt och är helt kostnadsfri för alla boende i Robertsfors kommun.

Det är flera saker som måste klarläggas med utgångspunkt från de arbetsmarknadsprognoser vi ser. Hur kan vi matcha framtidens arbetsmarknad med den befintliga utbildningsnivån och yrkeserfarenheten? Vi har identifierat vilka huvudsakliga rekryteringsproblem våra arbetsställen i kommunen i huvudsak har mött. Målsättningen är att vi så snart det är möjligt skall kunna få fram en bild av hur utbildningsbehovet ser ut för att kunna matcha framtidens rekryteringsbehov och att därefter kunna dimensionera och säkerställa resurser för utbildning. Vi avser också att ansöka om medel från den Europeiska Socialfonden för att underlätta finansiering av utbildningsbehovet.

Nya jobb.

Vi har ett antal företag där vi för samtal om etablering. Dessa samtal sker dock i ett tidigt skede och vi är idag långt från någon realiserad etablering.

Under December 2014 kontaktades 194 arbetsställen i kommunen och gavs möjlighet att besvara en frågeenkät med fokus på frågeställningarna tillväxtvilja och hinder för tillväxt. Tyvärr fick vi bara svar från 36 % av de tillfrågade men vi tror dock att dessa svar ger en representativ bild av hur näringslivet i Robertsfors idag ser på sin situation. Svaren är nu sammanställda och summerade i en föreslagen handlingsplan.

Under Februari månad kommer vi att lägga in en ansökan till Region Västerbotten och Tillväxtverket där vi presenterar det näringslivmässiga utvecklingsbehovet för samtliga Umeå kranskommuner med en begäran om finansieringsstöd för att under tre år aktivt arbeta med att stimulera tillväxt och att riva hinder för tillväxt. Genomförandet av den handlingsplan som finns framtagen för Robertsfors kommun är helt beroende av den finansiering som vi hoppas beviljas av Region Västerbotten och Tillväxtverket.

Senast uppdaterad: 16 februari 2015, 11:44:12

Robertsfors kommun gratulerar IFK Åkullsjön till SM-bronset i futsal.

IFK Åkullsjön kunde efter att ha kört över IK Gauthiod i matchen om 3:e pris med 6-1 plocka hem bronsmedaljen till Västerbotten.

Vi har idag ca 170 ideella föreningar i Robertsfors. Bredden är stor och de flesta är på något sätt inblandade i någon förening vare sig det rör sig om Kultur eller Fritid.  Det här är ytterligare ett erkännande att man med småmedel, hård träning och ett hemvävt gäng med spelare i blandade åldrar kan röna enorma framgångar nationellt.akullsjon

Senast uppdaterad: 16 februari 2015, 09:17:44

Rapporten från SKL och Socialsyrelsen vilar på bordet

Sveriges bästa äldreomsorg!

För femte gången presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Ett resultat som för Robertsfors kommuns del visar på att vi fortsatt är i topp bland landets 290 kommuner och bäst i Västerbotten!

Årets rapport belyser kvaliteten på vården och omsorgen utifrån olika perspektiv och områden. Rapporten ger en bred bild av både vården och omsorgen om äldre.

Robertsfors kommuns särskilda boenden hamnar på en fantastisk 3:e plats bland landets 290 kommuner. Indikatorer som sticker ut är att tryggheten är bra, bemötande, miljön och den sociala gemenskapen, aktiviteter och maten.

Hemtjänsten hamnar på en hedrande 23 plats av Sveriges 290 kommuner. Det som är riktigt bra är Bemötande, Tillräckligt med tid för brukare, möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål samt möjlighet att själv påverka tider och hemtjänst.

Rapporten i sin helhet finner ni på http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-4

Senast uppdaterad: 24 februari 2015, 08:36:15

Topp 3 i SM i telefoni

Topp 3 inom SM i telefoni!

Robertsfors kommun placerade sig på topp 3 inom SM i telefoni i klassen ”kommunspecial”. Övriga Nominerade i kategorin var: Bodens kommun och Bjurholms kommun. Bjurholms kommun vann första priset i tävlingen. För Robertsfors kommun var det mycket hedrande att vara topp 3 i Sverige. Vi jobbar hårt varje dag på att ge en bra service till våra medborgare.

Företaget Q Survey genomför undersökningarna och i klassen KommunSpecial ringer professionella undersökare 100 samtal till kommunväxeln, uppger ett ärende för telefonisten och kopplas sedan vidare till önskad förvaltning där även respondenten bedöms.

Det är ett kvalitetserkännande av vårt gemensamma regionarbete med växeln i Bjurholm, ett kvalitetserkännande av vår medborgarservice (Kerstin Bygdemark) samt alla våra tjänstemän dit samtalen kopplats.

Läs mer under: smitelefoni.se

Senast uppdaterad: 24 februari 2015, 08:36:01