Den gula sandcontainern utanför Återvinningsstationen i Robertsfors

Sand att hämta

Nu finns sand att hämta för alla medborgare i Robertsfors kommun! Ni hittar sanden vid Återvinningsstationen vid busstationen i Robertsfors. Brandstation, Ånäset. Återvinningsstationen, Bygdeå. Ta med eget kärl för att kunna fylla sand. Har ni frågor kring detta så kontakta:Johan Hedlund, GVA ingenjör 0934-14127, 070-377 41 27 johan [dot] hedlund [at] robertsfors [dot] se

Senast uppdaterad: 1 december 2015, 15:08:55

Besök webb-tv arkivet

Kommunfullmäktige 30 november

Missade du gårdagens kommunfullmäktige eller vill du se sammanträdet igen? Besök Robertsfors kommuns webb-tv arkiv för att ta del av sändningen som gjordes. Du finner arkivet på http://www.robertsfors.se/webb-tv/arkiv-webb-tv-2015/.

Senast uppdaterad: 1 december 2015, 09:47:14

Vinnare av renhållningsenkät

Matti Lantinen, Alvydas Grakauskas och Leif Jonsson är vinnare av biobiljett. Vi tackar alla som deltagit i renhålnningsekäten hösten 2015.

Senast uppdaterad: 26 november 2015, 23:02:15

En blå nätverkskabel som ligger på golvet

Information om bredbandsutbyggnaden

Som bekant planeras en omfattande bredbandsutbyggnad i Robertsfors kommun. En stor del av finansieringen för denna utbyggnad sker genom bidrag från EU:s strukturfonder samt Landsbygdsprogrammet.

På grund av ett omfattande regelverk och dess tillämpning är beslut avseende inlämnade ansökningar kraftigt försenade. Som följd av detta har inte planerad byggnation kunnat genomföras under hösten. Vi utgår dock ifrån att vi till våren skall kunna påbörja detta. Detta innebär att vi under vintern kommer att mer detaljerat tillsammans med aktuella byar projektera utbyggnaden för att så tidigt som möjligt komma igång.

Vi kommer även under vintern att planera för vidare utbyggnad för perioden 2016 – 2017 för de byar som inte är med i innevarande projekt men som aviserat intresse för fiberoptiskt områdesnät.

Mer finns att läsa på hemsidan, http://www.robertsfors.se/trafik/it-bredband/utbyggnad-av-bredband/

Senast uppdaterad: 25 november 2015, 08:47:49

Insturmentbrädan på en bil

Färdtjänst

Färdtjänst handläggs nu på Samhällsbyggnadskontoret, Robertsfors kommun. Färdtjänsthandläggare är Harrieth Lindberg. Ni når henne på tfn 0934-141 02 eller harrieth [dot] lindberg [at] robertsfors [dot] se. Från och med 2016-01-01 är det Taxi Björkstaden som kommer att köra färdtjänsten i Robertsfors kommun. Den färdtjänstberättigade resenären beställer sin resa via beställningscentralen på tfn 0934-101 20. Förbeställning av resa ska ske minst en timme i förväg innan önskad avresetid. Med specialfordon gäller förbeställning senast kl. 18:00 dagen innan.

Riksfärdtjänst
Beställningar av resor med taxi och specialfordon för perioden
22-27 december måste vi ha in senast fredagen
den 4:e december.

Senast uppdaterad: 24 november 2015, 08:49:49

flyktingar

Information om flyktingsituation i Robertsfors

Som framgått av den senaste tidens nyhetsbevakning så är antalet asylsökande personer som kommer till Sverige på en helt annan nivå än tidigare. Det rör sig om omkring 10 tusen i veckan varav många är barn. Detta har ställt vårt samhälle inför helt nya utmaningar. Det kommer personer med bra resurser och bra kompetens som vi så snabbt som möjligt ska inlemma i vårt samhälle. Det ställer naturligtvis också enorma krav på bostäder, utbildning och omhändertagande.

Det finns tre olika sätt för Robertsfors kommun att vara med i mottagandet.

1. Vi har sedan snart 10 år tagit emot personer som kommit till landet med flyktingskäl som fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Vi har genom avtal med Migrationsverket tagit emot ca 20 – 30 årligen av denna grupp. Denna verksamhet kommer att utökas men är helt beroende av tillgången på bostäder.  I väntan på PUT finns de asylsökande i asylboenden av olika slag.

2. Ensamkommande asylsökande barn. Denna grupp är ett kommunalt ansvar och dessa barn kommer i princip direkt till kommunen genom fördelning av Migrationsverket. För närvarande kommer ca 3 ensamkommande barn per vecka.

3. Asylsökande som behöver ett tillfälligt boende i avvaktan på plats i något av Migrationsverkets asylboenden. Tillströmningen av flyktingar har gjort att Migrationsverket inte löser detta på annat sätt än att kommunerna påtvingas att ta emot flyktingar till boenden som kommunen tidigare rapporterat in som möjliga. Migrationsverket skriver även avtal med privata företag för placering som exempelvis i Hällnäs.

Eftersom det är ett kommunalt ansvar att ta emot de ensamkommande asylsökande barn som anvisas kommunen så är det den grupp som prioriteras. Vi har i slutet av november 3 boenden i Robertsfors, 1 i Ånäset och planerar för att öppna ett i Bygdeå under december.  Prognosen för 2016 är att det kommer att vara ett fortsatt stort antal barn som anvisas till Robertsfors kommun varför fler boenden kommer att öppnas. Varje boende har mellan 10 – 12 barn och ca 10 anställda på varje boende.

Barnen vistas hos oss i avvaktan på beslut om permanent uppehållstillstånd. Blir det avslag så måste de lämna boendet men blir det beviljat så stannar de kvar. Under tiden de har asyl så har de rätt till skolgång men ingen skolplikt. Efter att de fått PUT så har de samma skyldigheter och rättigheter som andra barn.

Skolan ställs inför stora utmaningar och krav i och med denna snabba ökning av barn som behöver språkintroduktion. De får sin skolgång beroende på ålder i vanliga klasser eller på Lärcentrum.

De ensamkommande barnen har inte enbart behov av boende, skola och annat stöd utan alla måste även ha en god man som tillgodoser deras rättigheter och möjligheter.

Tillfälliga boendelösningar för asylsökande i övrigt kommer inte att kunna erbjudas i kommunala fastigheter inom den närmaste tiden.

Det skapas många möjligheter för vår kommun genom denna mottagning. Den lokala handeln får ett större underlag, det skapas åtskilliga arbetstillfällen och framförallt möjlighet till utmanande och givande kontakter. Ta chansen att bli god man, kontaktperson eller språkvän!!

Senast uppdaterad: 18 november 2015, 14:38:46

En lampa som ligger tänd på golvet

Elektricitet i fokus!

Välkommen till en temakväll om el. Passa på och lär dig mer om hur du kan spara elenergi hemma och konvertera din direktverkande elvärme. Elsäkerhetsverket informerar om elsäkerhet i din villa och förebyggande åtgärder. Civilförsvarsförbundet berättar om hur du förbereder dig för strömavbrott.

Plats: Kommunfullmäktigesalen, föredetta Umeå stadsbiliotek, 1 trappa
Datum: tisdag 24 november
Tid: 18:30 – 20:30

Program och anmälan

Optimera ditt befintliga elvärmesystem – Energirådgivningen Umeå kommun (15min)
Konvertera din direktverkande elvärme – Energirådgivningen Vindelns kommun (15 min)
Elsäkerhet i din villa – Elsäkerhetsverket (30 min)
Strömavbrott – Civilförsvarsförbundet (30 min)
Frågestund (15min)

Vi avslutar med fika. Alla som anmäler sig och deltar får en bra att ha present passande temat. Värde 100 kr.

Anmäl dig via Umeå kommuns webbplats (extern-länk)

Temakvällen arrangeras av Energi- och klimatrådgivningen i Umeåregionen.

Senast uppdaterad: 11 november 2015, 08:46:08

bytecsbbudlhimiua0m3

Tredje plats i Bästa Tillväxt 2015!

Kreditupplysningsbolaget Syna har granskat boksluten för samtliga av Sveriges aktiebolag för att ta reda på hur det går för näringslivet i landets kommuner. De kommuner som har haft den bästa tillväxten i varje län tilldelas priset Bästa Tillväxt för att uppmärksamma kommuner med en bred och stabil tillväxt.

Mätningen av tillväxten sker genom  att undersöka andel företag i kommunen som nyanställer, ökar sin omsättning och som går med vinst. Utifrån dessa tal skapar Syna ett tillväxtindex för att jämföra kommunerna.

I Västerbotten var det Norsjö som kom på första plats, följt av Umeå på andra plats och Robertsfors på tredje plats. Självfallet är Robertsfors Kommun väldigt glada över att ha fått denna pallplats, och än gladare för tillväxten inom näringslivet i kommunen. Vi vill även gratulera de företag som har haft denna goda tillväxt det senaste året.

Tillsammans med kommunens företag kommer vi nu att fortsätta arbeta för att bli ännu bättre i framtiden!

Senast uppdaterad: 5 november 2015, 10:44:34

Kläder ute i korridoren

Tredje bästa förskolekommunen i Västerbotten!

I en undersökning gjord av Förskoleupproret placerade sig Robertsfors kommun som tredje bästa förskolekommun i Västerbotten, och 25:e plats i hela Sverige. Undersökningen mäter personaltäthet, storlek på barngrupperna och förskolärartäthet. För just storleken på barngrupperna var Robertsfors kommun 6:e bästa kommunen hela landet. Även i variabeln personaltäthet rankas Robertsfors kommun väldigt bra.

Förskoleupproret startades 2013 och arbetar för att skapa bättre förutsättningar för såväl barn som pedagoger i förskoleverksamhet. Robertsfors kommun är självfallet väldigt stolta över denna utmärkelse och arbetar tillsammans med kommunens fantastiska personal för att även i fortsättningen hålla en hög nivå i förskoleverksamhet!

Senast uppdaterad: 30 oktober 2015, 14:13:33

Stipendium

Tipsa om Kultur- och Ungdomsledarstipendiater!

Den 30:e november kommer Robertsfors kommuns kommunfullmäktige att dela ut både ett Kulturstipendiat och ett Ungdomsledarstipendiat. Det är Robertsfors kommunstyrelsen kommer att besluta utifrån nomineringar som ni invånare skickar in tillsammans med era motiveringar.

Nomineringarna för båda stipendierna måste vara inne på kommunledningskontoret senast 20:e november.

Kulturstipendiet är avsett ”för välförtjänta kulturarbetare med dokumenterade insatser”. Den som nomineras skall vara mantalsskriven i kommunen eller ha anknytning till kommunen. Förslag med motivation skickas till Magnus Hansson på Robertsfors Kommun per brev eller mail.
mah [at] robertsfors [dot] se. För mer information ring: 0934-14112.

Ungdomsledarstipendiet är avsett individer som har varit goda ledare i ungdomsverksamheter av något slag. Förslag med motivation skickas till Johan Eriksson per brev eller mail.
johan [dot] eriksson [at] robertsfors [dot] se. För mer information ring: 0934-14294
Passa på att nominera den/dem ni anser förtjänar dessa pris!

Senast uppdaterad: 30 oktober 2015, 14:07:59