Rapporten från SKL och Socialsyrelsen vilar på bordet

P4 Västerbotten besöker Lövluden

I februari rapporterade vi om att Robertsfors kommun är fortsatt i topp bland landets 290 kommuner och bäst i Västerbotten gällande äldreomsorg. Idag gjorde P4 Västerbotten ett besök hos äldreboendet Lövlunden i Robertsfors med anledning av resultatet. Du kan lyssna på inslaget i sin helhet på Robertsfors äldreboende bäst i länet (extern-länk).

 

Senast uppdaterad: 13 oktober 2015, 11:28:39

Flyktingsituationen i Västerbottens län

Det fortsätter att komma rekordmånga asylsökande till Sverige. I september månad hade 24 306 personer sökt asyl i Sverige och under augusti 11 744. Västerbottens län berörs av strömmarna av människor in i Europa och Sverige. Förutom de asylsökande så passerar ett stort antal så kallade transiterande personer/flyktingar länet på genomresa i Sverige till annat land. Under de tre senaste veckorna har ca 500-700 flyktingar/dygn passerat Umeå med nattåg.

I länet är tillfälliga anläggningsboenden s.k ABT-boenden på gång att öppnas. Det är i dagsläget klart med 4 ABT-boenden. Vindeln, Åsele, Lycksele samt Sorsele kommer tillsammans ha ca 700 ABT-platser tillgängliga, varav 90 av dessa tillgängliga inom två veckor.

Vad gör kommunen?

Robertsfors kommun bevakar situationen och deltar kontinuerligt i regionala veckomöten där lägesbild ges från Migrationsverket, Länsstyrelsen, Polisen och andra berörda parter.

Samordningsgrupp

Robertsfors kommun har också startat upp en samordningsgrupp som har regelbundna möten. Syftet med gruppen är att förbereda kommunen inför ett eventuellt mottagande av asylsökande. I gruppen sitter personal med ansvar för lokaler, omsorg, information, räddning och integration.

Inventering av akutplatser

På uppdrag av Migrationsverket har Länsstyrelserna i landet begärt en inventering i alla kommuner om tillfälliga akutboenden inför ett tänkbart scenario med ett stort antal asylsökande där Migrationsverkets egna platser ej räcker till. På Länsstyrelsen Västerbottens hemsida finns mer information om det och även sammanställningen över inventeringen i Västerbotten. Länk till Länsstyrelsen Västerbotten

Ansvar och roller

Länsstyrelsen har en samordningsroll

Länsstyrelsen arbetar för att stödja och underlätta samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter inom länet, samt med att samordna information till allmänhet och media.

Migrationsverket ansvarar för asylsökningar

Migrationsverket ansvarar för att registrera asylsökande och att utreda asylansökningar. De ordnar även mat och boende för de asylsökande som inte kan ordna det själva.

Kommunerna ansvarar för ensamkommande flyktingbarn

Kommunerna har en central roll på flera områden. De har ansvaret för ensamkommande flyktingbarn (barn som kommer utan vårdnadshavare) och ett ansvar för mottagande av nyanlända som har fått uppehållstillstånd.

Polisen ansvarar för den illegala invandringen

De personer som vistas i Sverige illegalt faller under polisens ansvarsområde.

Är du en av dem som vill bidra med något men inte riktigt vet hur och med vad så är du välkommen att kontakta kommunen för information och vägledning.

Mer information

Länsstyrelsen Västerbottens information om flyktingsituationen

Krisinformation.se – frågor och svar från myndigheter gällande flyktingsituationen

Migrationsverkets information om varför asylsökandet ökar just nu

Migrationsverkets information om asylsökande

Kontaktperson:

Magnus Hansson
Koncernstrateg
mah [at] robertsfors [dot] se
0934-14112

Senast uppdaterad: 9 oktober 2015, 12:18:26

Informationsmöte ang. avloppsinventering

Informationsmöte ang. avloppsinventering i Robertsfors kommun

Plats: Folkets hus, Överklinten
Datum och tid: 15 oktober kl.18.00

Mötet inleds med en information om bakgrund och syfte med tillsynen av avlopp. Efter informationen finns möjlighet att ställa frågor. Enskilda ärenden kommer inte att diskuteras.

Miljöinspektörer och arbetsledare VA finns på plats. Välkommen!

Senast uppdaterad: 9 oktober 2015, 08:40:46

Dage Munter, vd på MTAB, och Torbjörn Halvardsson, regionchef Företagarna i Västerbotten samt kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson utanför MTAB:s lokaler i Robertsfors

Robertsfors – Årets företagarkommun!

Branschorganisationen Företagarna har utsett årets företagarkommun i Västerbotten. Efter att ha klättrat hela 261 placeringar i riket tillfaller priset Robertsfors! I tre av de fyra kategorierna rankas kommunen bland de 90 främsta. Bäst lyckas man när det gäller kreditvärdighet där 69 procent av kommunens företag fått en ökad kreditvärdighet, vilket ger Robertsfors första platsen i kategorin i hela riket. I tre av fyra kategorier rankas Robertsfors bland de 90 främsta.

Ifjol placerade sig Robertsfors på plats 287 i riket. I år har man klättrat hela 261 placeringar och placerar sig på plats 26 i riket. En fantastisk klättring! De tre omsättningsmässigt största aktiebolagen i Robertsfors är Elementsix AB, Cue Dee AB samt Mellanbygdens Transport AB (MTAB).

På presskonferensen delades ett diplom ut till MTAB, som fick stå som representant för de aktiebolag inom Robertsfors kommun som haft den bästa utvecklingen i länet mellan bokslutsåren 2013 och 2014. På bilden syns från vänster Torbjörn Halvardsson, regionchef Företagarna i Västerbotten, Dage Munter, vd på MTAB samt kommunstyrelsen ordförande Patrik Nilsson.

Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året. Du kan här ladda hem rapporten och läs mer om resultatet: ÅFK Västerbottens län 2015 (pdf-dokument) . Ta del av Power-Point presentationen från presskonferensen: ÅFK2015 Västerbotten (pdf-dokument).

Senast uppdaterad: 30 september 2015, 16:31:36

Fagerliden ÅVC ändrar öppettider

Från Torsdag 1/10 gäller vinterns öppettider på Fageriden ÅVC

Måndag  11:30-19:30
Onsdag  07:30-15:30
Torsdag  07:30-15:30

Välkomna!

Senast uppdaterad: 29 september 2015, 14:38:49

Sammanfattning av september

Vad har hänt under september?

I Mellanbygden publiceras varje månad en sammanfattning från Robertsfors kommun om vad som har hänt under den senaste månaden. Här här du möjlighet att ta del av septembers sammanfattning.

Sedan sist vi sågs har den nya digitala bioanläggningen i Centrumhuset installerats och provkörts och det ser fantastiskt bra ut! Premiär är planerat till fredag v.43 under kulturveckan.

Ljusa, trevliga och gott om olika funktioner! En snabb sammanfattning av Familjecentralens nya lokaler på Fabriksvägen 3 där verksamheten nu ska utökas. Den 8 september invigdes de nya lokalerna av kommunalrådet Patrik Nilsson. Målet för den utökade verksamheten, familjecentralen 0-18år, är att barn och ungdomar i Robertsfors kommun ska växa upp under trygga förhållanden, med en upplevelse av välbefinnande och med möjlighet till personlig utveckling i form av passande utmaningar.

Rekryteringsdagen den 15 september blev välbesökt och tongångarna från både utställare och besökare var positiva. Initiativet till dagen var att öppna upp och visa nya möjligheter för Element Six AB:s anställda när företaget nu lägger ned sin verksamhet i Robertsfors. Arbetet med att förminska effekterna av nedläggningen rullar nu vidare i ”Robertsforsmodellen”.

Under den senaste veckan har också vår samarbetskommun från Machakos, Kenya varit på besök. Denna gång för att ta fram en ny projektansökan som sedan kommer att skickas in till ICLD som är projektfinansiär.

Vecka 43 är det återigen dags för Kulturvecka i Robertsfors kommun och som vanligt sluter alla studieförbund, hembygdsföreningar, stiftelser och kyrkor upp för att erbjuda ett fantastiskt program med varierat innehåll. Programmet kommer att färdigställas innan det slutligen skickas ut till samtliga brevlådor v.42. Men vi kan redan nu avslöja att Frida Hyvönen kommer hem under veckan för att ge en exklusiv spelning där alla intäkter går oavkortat till flyktinghjälpen. I övrigt kommer biografen ha premiär och musiksällskapet kommer ha musikalkonsert för nämna några grejer. Tack för den här gången och på återseende!

Senast uppdaterad: 30 september 2015, 13:22:52

Robertsfors kommun bjuder in till rkryteringsdag, 15 september

Rekryteringsdag, 15 september

Robertsfors kommun vill passa på att skicka ett stort tack till alla föreläsare, utställare och besökare som medverkade vid Rekryteringsdagen den 15 september.

Senast uppdaterad: 16 september 2015, 08:54:17

familjecentral-invigning

Invigning Familjecentralen

Ljusa, trevliga och gått om olika funktioner! En snabb sammanfattning av Familjecentralens nya lokaler på Fabriksvägen 3 där verksamheten nu ska utökas.

Under dagen invigdes de nya lokalerna av kommunalrådet Patrik Nilsson. Som i sitt tal påpekade att det är mer än bara lokalerna som ska lyftas fram. De ligger ett hårt arbete bakom. ”De som drivit denna process är ni i verksamheten och ni har gjort ett riktigt bra arbete och ni har en vilja och ambition att göra något riktigt bra och verkligen göra skillnad. Och jag vet att det finns många ute i våra verksamheter som verkligen ser fram i mot ert arbete och det stöd ni kommer att kunna ge. Inte minst för barn och ungdomar”, säger Patrik Nilsson i sitt tal.

Målet för den utökade verksamheten, familjecentralen 0-18år, är att barn och ungdomar i Robertsfors kommun ska växa upp under trygga förhållanden, med en upplevelse av välbefinnande och med möjlighet till personlig utveckling i form av passande utmaningar. För att klara dessa mål ska tre olika organisationer arbeta tillsammans. Barn och utbildning, sociala och hälsocentralen. Ett arbete som kommer leda till att göra varandra starkare för att utträtta mer med tidigare, snabbare och effektivare insattser mot barn och ungdomar.

Patrik Nilsson passade på att skicka ett stort lycka till i det viktiga arbete innan han förklarade den utökade familjecentralen som officiellt invigd!

På plats under invigningen fanns också Karl-Martin Munter tillsammans med lågstadieelever för att spela och underhålla och besökarna bjöds på tårta dagen till ära.

Senast uppdaterad: 8 september 2015, 17:02:40

Ny E-tjänst inom socialtjänsten

Robertsfors, Vindeln och Lycksele startar nu en 24-timmars service inom socialtjänstens område. Invånarna kan själva skriva in basuppgifter i datorn dygnet runt för att inledningsvis ansöka om socialtjänstens försörjningsstöd och hjälp som faller inom ramen för LSS, Lagen om stöd och service.

Den 1 september lanseras Socialtjänstens medborgarsida av de tre kommunerna Robertsfors, Vindeln och Lycksele. De tre kommunerna blir först i Västerbotten med att använda Medborgarsidan, som är en e-tjänst där medborgaren själv kan följa sitt ärende, skicka in ansökan och skicka säkra meddelanden till handläggaren eller utföraren.

Grundläggande för systemet är att ett formulär bara fylls i en gång. Sparad information visas sedan i flödet där det finns behov av att ha med uppgifterna, vilket underlättar för personal vid myndighet liksom utförare. Sekretessbelagda uppgifter behöver aldrig lämna systemet och hanteringen blir på så sätt mycket säkrare än vid traditionell hantering där handlingar i pappersform hanteras i den vanliga postgången.

Anställda inom de tre kommunernas respektive socialtjänster har internutbildats för ändamålet. Naturligtvis går det fortfarande bra att stämma tid för ett personligt möte eller slå en signal i telefonen till socialtjänsten.

Logga in med e-legitimation

Inloggning sker via e-legitimation och Medborgarsidan knyter samman medborgare, myndighet och utförare.

Du som medborgare kan alltså se precis var ditt ärende ligger i handläggningsprocessen och du kan kommunicera med din handläggare genom att skicka meddelanden som kommer fram tryggt och säkert utan att någon annan kan se dem på vägen. Uppgifterna behandlas och lagras enligt Personuppgiftslagen.

Med stor sannolikhet kommer systemet sedan att byggas ut någon gång i framtiden med allt fler funktioner inom socialtjänstens områden.

Här kan du logga in på Socialtjänstens medborgarsida (extern-länk)

Senast uppdaterad: 1 september 2015, 17:01:19

Informationsmöte ang. avloppsinventeringar

Informationsmöte avloppsinventering

Torsdag den 27 augusti kl.15:00 kommer ett informationsmöte ang. avloppsinventering i Robertsfors kommun äga rum i Tingshuset, Ånäset Läs mer…

Senast uppdaterad: 24 augusti 2015, 11:46:58