Anläggnings- och inventariebidrag 2019

Nu är det dags att söka anläggnings- och inventariebidrag inför säsongen 2019. Ansökan skall inges skriftligen till Tillväxtsektorn före den 1 november 2018. Läs mer…

Senast uppdaterad: 1 november 2018, 09:32:56

pexels-photo-1282270

En bra dag på jobbet!

Vad är en bra dag på jobbet?

Vi i Robertsfors kommun bestämde oss för att ställa den frågan till våra anställda i olika verksamheter. Passa på att ta del av svaren som vi fick samtidigt som du kan få se vilken bredd av tankar och yrken som finns i kommunen!

Nya inlägg kommer läggas till några veckor emellan, så glöm inte att titta in lite nu och då!

Hitta inläggen genom att klicka på följande länk: (intern-länk)

Senast uppdaterad: 22 oktober 2018, 10:51:25

Webp.net-resizeimage (3)

Utveckling genom Lärcentrum

Mitt i Robertsfors och bara ett stenkast från närmaste busshållsplats finns en av kommunens utbildningsenheter, Lärcentrum. Här erbjuds vuxen-, gymnasial- och yrkesutbildning samt studie- och yrkesvägledning för kommunens invånare. Verksamheten har funnits sedan långt tillbaka om än i olika former och på olika platser. Ett av uppdragen är att erbjuda individer möjlighet att komplettera sin behörighet för att på så vis kunna gå en viss utbildning på yrkeshögskola eller högskola/universitet. Sedan 2017 har alla som så önskar rätt att läsa inom kommunal vuxenutbildning för att bli behörig att söka vidare utbildning.

Vuxenutbildningen runtom i Sverige har varit föränderlig, både på grund av lokala förutsättningar men även på grund av verksamheterna är beroende av de statliga bidrag då kommunen inte är skyldig att tillhandahålla vuxenutbildning i samma omfattning som grund- och gymnasieskola. Detta har dock inte avskräckt Lärcentrum i Robertsfors från att lägga energi på utvecklingsfrågor samtidigt som de arbetar med sina befintliga mål. Med såväl en ny rektor som en ny studie- och yrkesvägledare under 2018 har dessa frågor snarare lyfts fram än starkare, tillsammans med personalen som arbetar på Lärcentrum.

Vi brukar säga att Lärcentrum ska vara de tre ”M:en”, Motor, Mäklare och Mötesplats. Vi ska vara en Motor för kommunens tillväxt och utveckling genom att främja kompetensförsörjningen, motverka utanförskap och främja personlig utveckling. Vi ska vara Mäklare genom att mäkla utbildningar och lösningar till individer som behöver hjälp att finna vägen till deras mål. Och slutligen vill vi vara en Mötesplats för individer på olika studienivåer”.
– Monica Lindgren, Studie- och Yrkesvägledare på Lärcentrum.

Lärcentrum har antagit målet att vi ska vara en väl känd verksamhet för medborgarna som erbjuder flexibel och individanpassad undervisning och vägledning av god kvalitet som hjälper individen framåt i såväl sin professionella som personliga utveckling. Vi vill kunna möjliggöra ett livslångt lärande och att individer ska kunna byta väg eller fokus i sitt yrkesliv, vilket är den flexibilitet som krävs nu när vi jobbar längre än vad en gjorde förr i tiden”.
– Hilda Vidmark, Rektor på Lärcentrum

Lärcentrum ingår även i ett länsövergripande samarbete genom ”Västerbottensvux”, vilket innebär att en invånare i Robertsfors kommun kan få tillgång till alla vuxenutbildningar runtom i länet.

I framtiden vill vi fortsätta utveckla dialogen gentemot det lokala näringslivet för att bättre kunna matcha våra utbildningar med kompetensförsörjningsbehovet, exempelvis inom lantbruk och industrin. Vi vill även samarbeta mer med offentliga arbetsgivare för att möta de behov som finns där! Det här är en av flera anledningar bakom varför vi har tänkt jobba mer med att sprida kunskap om vår verksamhet och vad vi kan hjälpa till med.”
- Hilda Vidmark

Idag har vi många fördelaktiga samarbeten som hjälper oss mot våra mål. Exempelvis samarbetar vi inom BEAS med kommunens olika verksamheter samt andra myndigheter för att underlätta för individer som kan behöva olika insatser. Vi samarbetar även med andra aktörer och studie- och yrkesvägledare runtom i Västerbotten samt Sverige i syfte att bli en ännu bättre verksamhet. Dessutom har vi ett tätt samarbete med Robertsfors kommuns Tillväxtsektor för att kunna komma i kontakt med näringslivet och bättre kunna matcha kompetensförsörjningsbehoven. I samband med detta jobbar vi även mot gymnasieelever med motivation och framtidstro, vilket främst sker tillsammans med Arbetsmarknadsenheten och Ung & framåt”.
– Monica Lindgren

Läs mer om Lärcentrums verksamheter genom att klicka på följande länk: (intern-länk)

Senast uppdaterad: 9 oktober 2018, 17:13:47

pexels-photo-385997

Resor med riksfärdtjänst under jul- och nyårshelgen

Tiden går och nu är det snart jul och nyår igen. För några innebär det resor till nära och kära. Tåg, flyg och buss blir snabbt fullbokade och taxibilar finns i ett begränsat antal.

Senast måndag 5 november måste ansökan inför både jul och nyår kommit in till handläggaren för färdtjänst i Robertsfors kommun. För att ansöka om riksfärdtjänst ska färdtjänsthandläggare Agnes kontaktas.
Antingen via telefon: 0934-14106, eller via mail: agnes [dot] bjork [at] robertsfors [dot] se.

Sista beställningsdatum för resor under julhelgen perioden 22-26 december

Fredag 30 november är sista dagen för beställning av beviljad resa i taxi samt i fordon med rullstolsplats hos Transcall AB 090-12 23 33 eller riksfardtjanst [at] transcall [dot] se

Senast uppdaterad: 8 oktober 2018, 10:13:43

Robertsfors Musikskola 60år

Biljetter Musikskolans Jubileumskonsert

Biljetter till Musikskolans Jubileumskonsert – 60 år är sedan morgonen SLUTSÅLT! Du har däremot fortfarande möjlighet att anmäla dig till ”Väntelistan”. Om biljetter blir tillgängliga och du blir tilldelad kommer vi att kontakta dig på angiven e-postadress.

Anmälan till ”Väntelist” gör du på samma sida som för tidigare biljettköp:
Billetto (extern-länk)

Senast uppdaterad: 4 oktober 2018, 10:11:56

Robertsfors Musikskola 60år

Musikskolans Jubileumskonsert

Robertsfors kommunala musikskola fyller 60 år och firas med en jubileumskonsert. På scenen hittar vi bland annat Maria Andersson, Josephine Forsman, Frida Hyvönen och Jimmy Källqvist tillsammans med musikskolans elever från nutid och närtid. Fredrik Wännman med musikskolans lärare. Elever från Dalkarlså folkhögskola.

Max antal biljetter per beställning:
• Vuxna 4st biljetter / beställning,
• Ungdom 2st biljetter / beställning.

Biljettpris:
• Ungdom upp till 17 år – 100:-
• Vuxen +18 år – 200:-

Länk till försäljning
Billetto (extern-länk)
(OBS! Försäljning start kl.13.00 den 3 okt.)

Senast uppdaterad: 3 oktober 2018, 11:09:47

pexels-photo-422218

Närproducerat kött i Robertsfors kommuns verksamheter

Nu under Hållbarhetsveckan har Robertsfors kommun valt att lägga fokus på närproducerade råvaror från Norrland i vår måltidsverksamhet. I samband med detta har vi fått frågor om hur mycket kött vi köper lokalt resten av året och hur mycket som faktiskt är svenskt.

Detta är en prioriterad fråga för Robertsfors kommun även året runt, varpå vi har tagit fram siffror för det gångna året. Det vi kan se är att drygt 90% av allt vårt kött är svenskt.

Senast uppdaterad: 30 september 2018, 21:46:14

Vindbild, storm

Varning för mycket hårda vindar i Västerbotten

SMHI varnar för mycket hårda vindar i Västerbotten under onsdag eftermiddag och kväll. I Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen, har SMHI utfärdat en varning klass 2. Klass 2 är den allvarligaste varningsklassen för vind i fjällen och det finns risk för storm och orkanvindar. Klass 1-varning har utfärdats för Västerbottens läns kustland och Västerbottens läns inland.  Läs mer…

Senast uppdaterad: 26 september 2018, 18:59:00

Lägesuppdatering bredbandsutbyggnad 2018-09-20

I början av året genomfördes nya upphandlingar för entreprenadarbeten avseende bredbandsutbyggnad. Upphandlingarna delades i tre delar där olika områden ingick. Upphandlingen hade formen av utförandeentreprenader och i de ingick såväl markarbeten som fiberarbeten. Vi fick god omfattning av anbudsinlämning och anbuden tilldelades tre olika anbudsgivare. Vad som skiljer dessa upphandlingar från tidigare var att dessa var objektrelaterade och har alltså fastställda datum då i objekten ingående områden skall vara färdigställda.

Nedan framgår de olika objekten, de ingående områdena, färdigställandedatum samt antagen entreprenör:

Objekt 1 Datum Entreprenör
Långsjön vid Överklinten 2018-10-31 Umeå Mark & VA
Kvarnrödningen 2019-05-01
Ultervattnet/Buafors 2019-05-01
Kålaboda 2018-10-31
Objekt 2
Granån/Klintsjön/Gumboda 2019-10-31 Install Fiber
Skäran 2019-08-31
Långviken 2019-10-30
Flarken 2019-10-30 EnergiService
Rotberget 2018-10-30 Umeå Mark & VA

Vi upplever att de anlitade entreprenörerna genomför sitt uppdrag på ett professionellt sätt, vilket borgar för ett robust nät.

Den utbyggnad som för närvarande pågår fortskrider enligt plan. De områden som förväntas bli färdigställda detta år, trots ovan angivet färdigställandedatum, är Ultervattnet/Buafors samt Granån/Klintsjön/Gumboda. Däremot måste vi nog räkna med att Rotberget försenas några månader.

När det gäller områdena Ön, Legdeviken, Göransmarken samt Gumbodahamn kommer dessa att påbörjas under 2019. Vad beträffar Ön kommer där samförläggning med vattennät att ske, varvid matning då sker vidare mot Legdeviken och Göransmarken.

De områden som påbörjades under 2017 färdigställdes under vintern/våren 2018. Från det att utbyggnaden påbörjades 2015 och fram till sommaren 2018 har sammanlagt 363 fastigheter anslutits till bredbandsnätet.

Vi har besiktat och godkänt de anläggningsarbeten som är utförda under tiden fram till sommaren 2018. I det fall någon fastighetsägare som berörts av dessa arbeten har synpunkter på ex.vis återställning ombeds de att kontakta IT-kontoret.

Utbyggnad 2019-2020

Som nämnts ovan har ytterligare medel tillförts länet. Tilldelningen för vår del uppgår till c:a 4 Mkr. En ansökan om ytterligare utbyggnad, Fas 3, lämnades in under våren och beviljades. De områden som berörs av detta projekt är som tidigare nämnts:

  • Bäck
  • Öndebyn/Junkboda
  • Näs
  • Djäkneboda/Åsjön
  • Nyvik/Lillåbron
  • Gryssjön

I slutet av innevarande år planeras upphandling av entreprenadtjänster för detta projekt. Vi kommer att tillämpa samma modell som tidigare men det är i nuläget inte fastställt några färdigställandedatum för de olika områdena.

Under vintern kommer nödvändiga tillstånd att inhämtas, såväl från Trafikverket som privata markägare som berörs av förläggningen av optokanalisationen. Då kommer berörda markägare att kontaktas för överenskommelse om lämpligaste geografiska sträckningen. Likaså kommer avtal att träffas med de fastigheter som önskar anslutning till bredbandsnätet. Vi planera även fysiska möten med innevånare i respektive områden där mer detaljerad information kommer att delges samt svar på frågor att ges. Tidpunkter för dessa möten kommer att annonseras på kommunens hemsida samt genom annons i Mellanbygden.

Vår förhoppning är att tidsplanenen kommer, om inga oförutsedda förhinder uppstår, att uppnås, d.v.s. att nätet som byggs inom ramen för Landsbygdsprogrammet skall vara färdigbyggt innan år 2020. Att notera är att vår personals arbetsinsats för utbyggnaden är mycket omfattande med flera mycket intensiva perioder. Det aviseras även från Jordbruksverket att stoppdatum för projektet kan komma att flyttas fram ett år. Denna problematik är inte unik enbart för Robertsfors del utan visar sig även i många andra delar av landet. Detta kan möjliggöra för vår del att i det fall vi inte hinner klart utbyggnaden till år 2020 en respittid är möjlig.

När det gäller förtätningar inom redan byggda områden samt inom tätorterna Ånäset och Robertsfors planeras och genomförs även detta fortlöpande utöver ovan nämnda projekt. Under vintern kommer planering att ske för förtätning av delar av centralorterna i syftet att anslutningar kan etableras under kommande säsong.

Senast uppdaterad: 26 september 2018, 08:51:58

bandwidth-close-up-computer-1148820

Nu bygger vi framtidens nätverk!

Under det gångna året har Robertsfors kommun arbetat med att bygga upp en ny infrastruktur bestående
av aktiv utrustning d.v.s. ny hårdvara för nätverket som tillhandahåller internet-accessen i kommunen. Detta är något utöver ett vanligt underhållsarbete av det befintliga nätverket och förhoppningen är att det nya ska vara klart för drift under våren 2019. När nätverket är klart kommer det innebära många fler möjligheter för kommunen, så som möjligheten att få högre internethastighet och att det underlättas för nya tjänsteleverantörer att etablera sig här. Men framför allt stabilitet.

Läs mer om det pågående arbetet med nätet här genom följande länk!: (intern-länk) Läs mer…

Senast uppdaterad: 17 oktober 2018, 18:40:54