Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information
Man i grön jacka och jeans, kvinna i grå tröja och arbetsbyxor pekar mot stor stenbyggnad med skylt Bruksmuseum

400 000 kr till lekpark på museet

Bruksmuséet får totalt 409 000 kronor i bidrag till kulturarvsarbete från Riksantikvarieämbetet, den högst beviljade summan i Västerbotten i år. Pengarna ska gå till att förverkliga Barnens Bruk, en lekplats med brukshistoriskt tema, där barnen kan leka och samtidigt lära mer om Robertsfors historia.

Katarina Paulsson, trädgårdsingenjör i Robertsfors kommun, var den som kom på temat och gjort ritningarna för parken.

­- Jag ville få in Robertsfors historia i olika delar av lekparken, på ett sätt som barnen kan greppa. Men även att området skulle bli mer estetiskt tilltalande med hjälp av växter, berättar Katarina.

9 000 kronor av det beviljade bidraget ska gå till ljudguidning när loken körs i sommar.

- Det känns viktigt att kunna ge information till de som åker tågen, den tekniken kan vi köpa in nu, säger Dante Dahlgren, turismansvarig på Robertsfors kommun och ansvarig för projektet.

Det är Stiftelsen Robertsfors Bruksmuseum som ansökt om bidragen och nu blir det i sedvanlig ordning ansökan om bygglov, förhoppningen är att parken ska kunna invigas sommaren 2021.

 

Senast uppdaterad: 15 maj 2020, 13:34:27

Ung leende kvinna med långt blont hår pekar uppåt. Gitarr i knät, barn som spelar instrument runt sig.

Välkommen att söka till LOUD!

I höst startar ett internationellt musikprojekt på Globalen i Robertsfors. Som andra kommun i landet kommer Robertsfors kunna erbjuda elever att bilda band med 5–6 deltagare i varje band.
Det är Josephine Forsman, uppvuxen i Robertsfors och trummis i Sahara Hotnights som är initiativtagare till projektet.
Anmälan till LOUD ska ske senast 5 juni. Mer information och anmälningsblankett finns här.

Senast uppdaterad: 15 maj 2020, 09:45:54

Laptop och mobilkamera på ett vitt bord

Se webinariet om omställningschecken

Region Västerbotten har tagit fram ett nytt företagsstöd som kallas omställningscheck. Med anledning av detta anordnades ett webinarium den 12 maj som du nu kan se på följande länk (Obs ljudstörningar under frågestund cirka 20 minuter in vid uppspelning): Webinarium omstöllningschek (extern länk)

Senast uppdaterad: 13 maj 2020, 14:19:58

Laptop och mobilkamera på ett vitt bord

Webbinarium om omställningschecken

Region Västerbotten har tagit fram ett nytt företagsstöd som kallas omställningscheck. Du kan söka upp till 150 000kr! Den kan sökas av företag med upp till nio anställda som drabbats extra hårt av corona-pandemin för att genomföra omställningsinsatser.   Läs mer…

Senast uppdaterad: 7 maj 2020, 14:06:03

Provrör med text Misstänkt Covid-19

Viktigt att vi värnar om varandra

I Robertsfors kommun finns 29 personer med konstaterad covid-19. Robertsfors är den kommun i Västerbotten med flest smittade efter Umeå och Skellefteå. Det är av högsta vikt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hålla smittspridningen nere. Läs mer…

Senast uppdaterad: 7 maj 2020, 10:24:42

Kran med rinnande vatten

Vattenavstängning i Överklinten i dag

Vattenavstängning kommer att ske i Överklinten med omkringliggande byar (Heden, Solbacken, Östbyn, Brattliden, Smårödningen, Rislandet, Långsjön och Västbyn) torsdag den i dag 7 maj från ca kl. 09.00 till ca kl 14.00

När vattnet kommer tillbaka kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola kallvatten för att snabbare få rent vatten.
Vattentank finns uppställd på Förskolan Lillebo.

Senast uppdaterad: 7 maj 2020, 07:22:00

I händelse av stängning av förskolor och skolor i Robertsfors kommun

Regeringen har fattat beslut som gör det möjligt för förskolor, pedagogisk omsorg och skolor att stänga för att förhindra smittspridning. Beslutet innebär också att en huvudman kan stänga verksamhet på rekommendation av smittskyddsläkare eller av Folkhälsomyndigheten, samt på grund av att en stor del av personalen är frånvarande. Utgångspunkten i Robertsfors kommun är att förskolor och skolor ska hållas öppna, men det finns en beredskap ifall en stängning skulle bli aktuell.

Barnomsorg för barn vars vårdnadshavare arbetar i samhällsviktigt verksamhet

Om en stängning blir aktuell kommer barn upp till 12 år med vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet att erbjudas barnsomsorg i form av förskola eller fritidshem.

Den som bedriver samhällsviktig verksamhet ska snarast meddela sin respektive personal, ifall bedömningen är att personalen fullgör en samhällsnödvändig uppgift. Berörda vårdnadshavare ska då anmäla sitt tillsynsbehov via E-tjänsten på Robertsfors kommuns hemsida: https://minasidor.robertsfors.se/skolstangning. Kommunen kommer sedan att besluta om vilka som beviljas fortsatt barnomsorg. Om barnet har två vårdnadshavare ska bägge arbeta inom samhällsviktig verksamhet för att rätten till barnomsorg ska kvarstå vid en stängning.

Vid ett beslut om stängning av samtliga förskolor och skolor i kommunen kommer barnomsorg för förskolebarn att erbjudas i Bygdeå på Fyrklöverns förskola, i Robertsfors på Skogsgläntans förskola och i Ånäset på Apotekarens förskola. Fritidshem för barn 6-12 år kommer att erbjudas på Bygdeå skola, Jenningsskolan i Robertsfors och Nybyskolan i Ånäset.

Barn/elever med särskilda behov

Barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling som enbart kan tillgodoses genom förskola eller fritidshem kommer att erbjudas plats på förskola eller fritidshem i händelse av stängning. Ansvariga rektorer för förskola och fritidshem för en dialog med berörda vårdnadshavare om detta.

Fjärr– eller distansundervisning istället för reguljär undervisning vid en skolstängning

Vid en skolstängning kommer elever i årskurs 1-9 i Robertsfors kommun att ges fjärrundervisning istället för undervisning i skolans lokaler. Alla elever kommer att få ta hem den Chromebook skolan tillhandahåller, läroböcker och annat material från skolan. Det är viktigt att det finns internetuppkoppling i hemmet för att eleverna ska kunna ta del av undervisningen vid en eventuell skolstängning. Om internet saknas i hemmet så ta kontakt med IT-pedagog Michael Nilsson, michael [dot] nilsson [at] robertsfors [dot] se, 070 369 03 95.

Förskoleklassens undervisning kommer att bedrivas som distansundervisning, vilket innebär att eleverna tar med sig material från skolan som de arbetar med i hemmet. Instruktioner kommer att läggas upp på Schoolsoft.

Om den garanterade undervisningstiden inte kan tillgodoses helt och hållet genom fjärr- och distansundervisning kommer kompensation att ges under nästkommande läsår för årskurserna f-8 och under sommarlovet för årskurs 9.

Tillgång till elevhälsa vid en skolstängning

Elever och vårdnadshavare som önskar kontakt med kurator, skolsköterska, logoped eller specialpedagog kan vid en skolstängning nå dem via meddelandefunktionen i Schoolsoft, via mejl eller via telefon. För elever som har pågående insatser från elevhälsan kommer fortsatt kontakt via telefon att erbjudas.

Stängning av enstaka förskolor och/eller skolor/fritidshem

Det kan bli aktuellt med en tillfällig stängning av enskilda förskolor/skolor/fritidshem om detta rekommenderas av smittskyddsläkare eller av Folkhälsomyndigheten samt om det blir omöjligt att bedriva verksamheten på grund av hög frånvaro bland personalen på grund av spridning av coronavirus.

Om en förskola eller en skola med årskurserna f-6 i Robertsfors kommun stängs kommer vi att i möjligaste mån ordna plats på annan förskola/skola/fritidshem för samtliga barn/elever vid den enhet som stänger. Barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsnödvändig verksamhet kommer att erbjudas barnomsorg i form av förskola och fritidshem.

För elever i årskurs 7-9 kommer detta att innebära att den undervisningstid som inte kan genomföras på grund av stängning kommer att erbjudas vid senare tillfälle. För årskurs 9 kommer denna undervisning att erbjudas under sommarlovet. För årskurs 7-8 kommer undervisningstid som motsvarar den undervisning som gått förlorad att läggas ut under kommande läsår.

Mer information

Information om lagar och regler gällande skolstängning finns på Skolverkets och Myndigheten för samhällskydd och beredskaps hemsidor:

Frågor som rör en enskild förskola eller skola riktas till berörd rektor. Alla rektorer nås via växeln 140 00 eller via mejl fornamn [dot] efternamn [at] robertsfors [dot] se.

Övergripande frågor riktas till tillförordnad barn- och utbildningschef Hilda Vidmark, hilda [dot] vidmark [at] robertsfors [dot] se, 0934 141 40.

Senast uppdaterad: 4 maj 2020, 09:33:07

31130962-grasbranning-pa-varen-2 webb

Risk för gräsbrand längs kusten

Fjolårsgräset har tinat fram och torkat upp på många håll och de närmaste dagarna råder det stor risk för gräsbrand. Det gäller framförallt längs kusten. Tänk på att vara försiktig om du ska grilla eller elda ris och kvistar. Läs mer…

Senast uppdaterad: 30 april 2020, 17:03:57

Tyck till om ny avfallsplan för Robertsfors kommun

Tillsammans har Robertsfors kommun och Umeåregionens kranskommuner tagit fram ett förslag till en ny avfallsplan ”Avfallsplan för Umeåregionen – resurshushållning för ett cirkulärt samhälle”, som ska börja gälla från och med 2021. Läs mer…

Senast uppdaterad: 29 april 2020, 14:15:48

Se webinariet om företagsstöd

Missade du webinariet om företagsstöd? Webinariet som handlade om de företagsstöd som regeringen beslutat om i sina krispaket till näringslivet livesändes den 21 april och går nu att se här.
Läs mer…

Senast uppdaterad: 27 april 2020, 09:45:37