Kulturveckan kör vidare!

Biopremiär!

Kulturveckan kör vidare och hittills har det varit höga besökssiffror på många arrangemang, fantastiskt kul! Ikväll öppnar biografen i Robertsfors upp igen med filmen PAN som också har biopremiär. Filmen börjar kl.19.00. Biljetter köps på plats och börjar säljas 30-40min innan visningen. Välkommen!

Senast uppdaterad: 23 oktober 2015, 15:46:35

Anläggnings- och inventariebidrag 2016

Nu är det dags att söka anläggnings- och inventariebidrag inför säsongen 2016. Ansökan skall inges skriftligen till fritidskontoret före den 15 november 2015. Läs mer…

Senast uppdaterad: 19 oktober 2015, 08:51:32

kulturveckan-webb

Kulturveckan 2015

I början av veckan har programmet för Kulturveckan v.43 färdigställts och skickats på tryck. Utdelning kommer att ske till samtliga brevlådor i Robertsfors kommun under nästa vecka. Men du kan redan nu ta del av programmet digitalt genom att ladda ner det här: Kulturveckan 2015 (pdf-dokument). Samtliga evenemang under Kulturveckan finns också publicerade på www.visitrobertsfors.se

Senast uppdaterad: 15 oktober 2015, 09:57:46

Rapporten från SKL och Socialsyrelsen vilar på bordet

P4 Västerbotten besöker Lövluden

I februari rapporterade vi om att Robertsfors kommun är fortsatt i topp bland landets 290 kommuner och bäst i Västerbotten gällande äldreomsorg. Idag gjorde P4 Västerbotten ett besök hos äldreboendet Lövlunden i Robertsfors med anledning av resultatet. Du kan lyssna på inslaget i sin helhet på Robertsfors äldreboende bäst i länet (extern-länk).

 

Senast uppdaterad: 13 oktober 2015, 11:28:39

Flyktingsituationen i Västerbottens län

Det fortsätter att komma rekordmånga asylsökande till Sverige. I september månad hade 24 306 personer sökt asyl i Sverige och under augusti 11 744. Västerbottens län berörs av strömmarna av människor in i Europa och Sverige. Förutom de asylsökande så passerar ett stort antal så kallade transiterande personer/flyktingar länet på genomresa i Sverige till annat land. Under de tre senaste veckorna har ca 500-700 flyktingar/dygn passerat Umeå med nattåg.

I länet är tillfälliga anläggningsboenden s.k ABT-boenden på gång att öppnas. Det är i dagsläget klart med 4 ABT-boenden. Vindeln, Åsele, Lycksele samt Sorsele kommer tillsammans ha ca 700 ABT-platser tillgängliga, varav 90 av dessa tillgängliga inom två veckor.

Vad gör kommunen?

Robertsfors kommun bevakar situationen och deltar kontinuerligt i regionala veckomöten där lägesbild ges från Migrationsverket, Länsstyrelsen, Polisen och andra berörda parter.

Samordningsgrupp

Robertsfors kommun har också startat upp en samordningsgrupp som har regelbundna möten. Syftet med gruppen är att förbereda kommunen inför ett eventuellt mottagande av asylsökande. I gruppen sitter personal med ansvar för lokaler, omsorg, information, räddning och integration.

Inventering av akutplatser

På uppdrag av Migrationsverket har Länsstyrelserna i landet begärt en inventering i alla kommuner om tillfälliga akutboenden inför ett tänkbart scenario med ett stort antal asylsökande där Migrationsverkets egna platser ej räcker till. På Länsstyrelsen Västerbottens hemsida finns mer information om det och även sammanställningen över inventeringen i Västerbotten. Länk till Länsstyrelsen Västerbotten

Ansvar och roller

Länsstyrelsen har en samordningsroll

Länsstyrelsen arbetar för att stödja och underlätta samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter inom länet, samt med att samordna information till allmänhet och media.

Migrationsverket ansvarar för asylsökningar

Migrationsverket ansvarar för att registrera asylsökande och att utreda asylansökningar. De ordnar även mat och boende för de asylsökande som inte kan ordna det själva.

Kommunerna ansvarar för ensamkommande flyktingbarn

Kommunerna har en central roll på flera områden. De har ansvaret för ensamkommande flyktingbarn (barn som kommer utan vårdnadshavare) och ett ansvar för mottagande av nyanlända som har fått uppehållstillstånd.

Polisen ansvarar för den illegala invandringen

De personer som vistas i Sverige illegalt faller under polisens ansvarsområde.

Är du en av dem som vill bidra med något men inte riktigt vet hur och med vad så är du välkommen att kontakta kommunen för information och vägledning.

Mer information

Länsstyrelsen Västerbottens information om flyktingsituationen

Krisinformation.se – frågor och svar från myndigheter gällande flyktingsituationen

Migrationsverkets information om varför asylsökandet ökar just nu

Migrationsverkets information om asylsökande

Kontaktperson:

Magnus Hansson
Koncernstrateg
mah [at] robertsfors [dot] se
0934-14112

Senast uppdaterad: 9 oktober 2015, 12:18:26

Informationsmöte ang. avloppsinventering

Informationsmöte ang. avloppsinventering i Robertsfors kommun

Plats: Folkets hus, Överklinten
Datum och tid: 15 oktober kl.18.00

Mötet inleds med en information om bakgrund och syfte med tillsynen av avlopp. Efter informationen finns möjlighet att ställa frågor. Enskilda ärenden kommer inte att diskuteras.

Miljöinspektörer och arbetsledare VA finns på plats. Välkommen!

Senast uppdaterad: 9 oktober 2015, 08:40:46

Dage Munter, vd på MTAB, och Torbjörn Halvardsson, regionchef Företagarna i Västerbotten samt kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson utanför MTAB:s lokaler i Robertsfors

Robertsfors – Årets företagarkommun!

Branschorganisationen Företagarna har utsett årets företagarkommun i Västerbotten. Efter att ha klättrat hela 261 placeringar i riket tillfaller priset Robertsfors! I tre av de fyra kategorierna rankas kommunen bland de 90 främsta. Bäst lyckas man när det gäller kreditvärdighet där 69 procent av kommunens företag fått en ökad kreditvärdighet, vilket ger Robertsfors första platsen i kategorin i hela riket. I tre av fyra kategorier rankas Robertsfors bland de 90 främsta.

Ifjol placerade sig Robertsfors på plats 287 i riket. I år har man klättrat hela 261 placeringar och placerar sig på plats 26 i riket. En fantastisk klättring! De tre omsättningsmässigt största aktiebolagen i Robertsfors är Elementsix AB, Cue Dee AB samt Mellanbygdens Transport AB (MTAB).

På presskonferensen delades ett diplom ut till MTAB, som fick stå som representant för de aktiebolag inom Robertsfors kommun som haft den bästa utvecklingen i länet mellan bokslutsåren 2013 och 2014. På bilden syns från vänster Torbjörn Halvardsson, regionchef Företagarna i Västerbotten, Dage Munter, vd på MTAB samt kommunstyrelsen ordförande Patrik Nilsson.

Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året. Du kan här ladda hem rapporten och läs mer om resultatet: ÅFK Västerbottens län 2015 (pdf-dokument) . Ta del av Power-Point presentationen från presskonferensen: ÅFK2015 Västerbotten (pdf-dokument).

Senast uppdaterad: 30 september 2015, 16:31:36

Fagerliden ÅVC ändrar öppettider

Från Torsdag 1/10 gäller vinterns öppettider på Fageriden ÅVC

Måndag  11:30-19:30
Onsdag  07:30-15:30
Torsdag  07:30-15:30

Välkomna!

Senast uppdaterad: 29 september 2015, 14:38:49

Sammanfattning av september

Vad har hänt under september?

I Mellanbygden publiceras varje månad en sammanfattning från Robertsfors kommun om vad som har hänt under den senaste månaden. Här här du möjlighet att ta del av septembers sammanfattning.

Sedan sist vi sågs har den nya digitala bioanläggningen i Centrumhuset installerats och provkörts och det ser fantastiskt bra ut! Premiär är planerat till fredag v.43 under kulturveckan.

Ljusa, trevliga och gott om olika funktioner! En snabb sammanfattning av Familjecentralens nya lokaler på Fabriksvägen 3 där verksamheten nu ska utökas. Den 8 september invigdes de nya lokalerna av kommunalrådet Patrik Nilsson. Målet för den utökade verksamheten, familjecentralen 0-18år, är att barn och ungdomar i Robertsfors kommun ska växa upp under trygga förhållanden, med en upplevelse av välbefinnande och med möjlighet till personlig utveckling i form av passande utmaningar.

Rekryteringsdagen den 15 september blev välbesökt och tongångarna från både utställare och besökare var positiva. Initiativet till dagen var att öppna upp och visa nya möjligheter för Element Six AB:s anställda när företaget nu lägger ned sin verksamhet i Robertsfors. Arbetet med att förminska effekterna av nedläggningen rullar nu vidare i ”Robertsforsmodellen”.

Under den senaste veckan har också vår samarbetskommun från Machakos, Kenya varit på besök. Denna gång för att ta fram en ny projektansökan som sedan kommer att skickas in till ICLD som är projektfinansiär.

Vecka 43 är det återigen dags för Kulturvecka i Robertsfors kommun och som vanligt sluter alla studieförbund, hembygdsföreningar, stiftelser och kyrkor upp för att erbjuda ett fantastiskt program med varierat innehåll. Programmet kommer att färdigställas innan det slutligen skickas ut till samtliga brevlådor v.42. Men vi kan redan nu avslöja att Frida Hyvönen kommer hem under veckan för att ge en exklusiv spelning där alla intäkter går oavkortat till flyktinghjälpen. I övrigt kommer biografen ha premiär och musiksällskapet kommer ha musikalkonsert för nämna några grejer. Tack för den här gången och på återseende!

Senast uppdaterad: 30 september 2015, 13:22:52

Robertsfors kommun bjuder in till rkryteringsdag, 15 september

Rekryteringsdag, 15 september

Robertsfors kommun vill passa på att skicka ett stort tack till alla föreläsare, utställare och besökare som medverkade vid Rekryteringsdagen den 15 september.

Senast uppdaterad: 16 september 2015, 08:54:17